• Svenska

Om utlandet Rumänien

Jordbävningsberedskap

Rumänien är ett av de länder i Europa som tenderar att utsättas för jordbävningar. Majoriteten av dessa är för svaga för att avkännas och resten orsakar sällan svår skada. Det är dock viktigt att vara beredd i händelse av en större jordbävning. Genom några enkla förberedelser kan risken för skadorna minskas. I sammanhanget kan ambassaden informera om att on-line hotellbokningssajten Booking.com meddelar att de inte ansvarar för att kontrollera huruvida byggnader man hyr ut lägenheter i befinner sig i jordbävningsrisk. (klass 1 -rödmärkta). Ambassaden rekommenderar därför gäster som bokar via sajten att själva ta reda på huruvida byggnaden är i riskzonen.

Räddningsplanen

Jordbävningsberedskapsplanen bör finnas på en synlig plats. Se till att alla familjemedlemmar och arbetskamrater vet hur de ska agera - och vad de förväntas göra - om och när en större jordbävning sker.

Övning med familj och grannar

Beredskapsplaner motsvarar sällan verkligheten. Icke desto mindre kan man göra upp en beredskapsplan som ger bra stöd i en krissituation. För att inte glömma bort innehållet i beredskapsplanen är det viktigt att regelbundet uppdatera den och gå igenom den med alla.

Allmänna råd

Rumänska myndigheter har strategier för räddningsinsatser i fall av jordbävning. Håll dig alltid informerad om vad planerna för det område du bor i, t.ex. var samlingsplatserna är, var mat och vatten kommer att delas ut och var hälso-och sjukvårdspersonal kommer att finnas.
Planerar du att hyra en lägenhet för kortare eller längre tid bör du ha i åtanke att många äldre fastigheter, i synnerhet i Bukarest, kan vara farliga att befinna sig i under en jordbävning. Detta gäller i första hand fastigheter som klassificerats i riskklass ett gällande jordbävningssäkerhet (s.k. "Bulina"). Hyr du en lägenhet bör du följaktligen kontrollera att fastigheten inte är klassificerad som riskklass ett.

De flesta jordbävningar varar i en minut som mest. När de väl har börjat, har man bara några få sekunder på sig att leta efter skydd. Försök att behålla lugnet. Förslagen nedan kan vara till hjälp när man vidtar åtgärder före, under och efter en jordbävning.

Beredskap inför jordbävning

1. Placera ut möbler strategiskt. Fäst lösa föremål och t ex. bokhyllor i väggen. Stora och tunga saker som lätt går sönder ska placeras på de låga hyllorna.

2. Kontrollera att alla el-kablar samt gasutrustningen är i ordning.

3. Ta reda på var huvudströmbrytaren för gas och el är placerad och hur man stänger av dom. Så även för huvudvattenkranen.

4. Eventuella sprickor i tak och väggar bör kontrolleras och lagas.

5. Samla ihop ett mindre förråd av livsmedel (t.ex. burkmat och juice) och vatten för minst tre dagar förbrukning. Det är även bra att ha frysen full med mat. Införskaffa ett portabelt gasol kök med extra gastuber.

6. Införskaffa ett verktyg för att, vid behov slå in dörrar (kontrollera hur elektriskt manövrerade dörrar kan öppnas manuellt). För arbetsplatsen bör du överväga att införskaffa en generator. Ficklampor och skor bör finnas i alla sovrum. Ha en brandsläckare till hands.

7. Mobiltelefoner fungerar förmodligen bättre än det fasta nätet även om det finns risk för att det blir överbelastat nätverk direkt efter skalvet.

8. Packa en "akutväska" (helst en ryggsäck) och ha den lätt tillgänglig. Förslag till innehåll: - Sax / kniv / konservöppnare / rep / visselpipa - Vatten och mat. - Transistorradio och ficklampa med extra batterier, ev stearinljus och tändstickor - Toalettpapper, våtservetter - Kopior av pass, ID-handlingar, försäkringsbrev etc. - Första hjälpen-utrustning, ev. nödvändiga läkemedel. - Starka skor, varma kläder, arbetshandskar och skyddsglasögonen. - kontanter i små valörer (bankomater kan ev. vara ur funktion).

9. Det kan också vara lämpligt att ha lämplig nödutrustning i bilen samt på arbetsplatsen.

10. Samtala gärna inom familjen samt med grannar och kollegor om: - Upplysningar i nödfall - Nödutgångar och uppsamlingsplatser - Hälso-och sjukvård resurser för första hjälpen - Brandsläckare, brandlarm - Innehållet i nödutrustning

11. Se till att alla, även barn, vet var man ska mötas upp efter en jordbävning. Föräldrar bör informera sig om vilka åtgärder som deras barns skolor avser att vidta.

12. Kontrollera att hela familjen vet och känner till vägen till kommunens/stadens närmaste uppsamlingsplats. Se till att ha kunskap om alternativa vägar dit. Även om byggnaden du bor i står kvar efter jordbävningen och du inte är ombedd att evakuera lägenheten, är det viktigt att veta var närmaste uppsamlingsplats är belägen - det är den första plats där vatten, mat och medicin kommer att finnas. En cykel kan vara användbar.

13. Håll er informerade om de lokala myndigheternas katastrofplaner. Delta i praktiska jordbävningen övningar som anordnas av lokala myndigheter.

14. Kontrollera dina försäkringar. Omfattas dessa av naturkatastrofer? Ta bilder och gör inventarie listor över dina tillhörigheter.

Under jordbävningen

Råd för hur man ska agera under en jordbävning.

1. Om du är inomhus: sök skydd under t ex ett bord som kan skydda mot fallande skåp eller andra objekt. Huka dig med armarna over huvudet, stå inte upp. En tom korridor kan också rekommenderas. Stå inte nära fönster, då du riskerar att träffas av glassplitter. En annan möjlighet är att ta skydd under en stabil dörrkarm.

2. Om brand skulle bryta ut: släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och andra energikällor. Se till att alla lättantändliga föremål förvaras på ett säkert ställe. Det är oftast bränderna som kan bryta ut efter en jordbävning som orsakar större skada än jordbävningen i sig.

3. Få inte panik och rusa ut, vänta istället på ett säkert tillfälle att lämna lägenheten. Tänk på byggnadens stabilitet och risken för fallande föremål utomhus (fönsterglas, utomhus paneler etc). Var medveten om att trapporna är oftast benägna att kollapsa eller sprickbildning under eller efter en jordbävning. Använd aldrig hissen vid en jordbävning.

4. Om möjligt, öppna ytterdörren, så att du snabbt kan lämna lägenheten.

5.Om du är utomhus: sök skydd mot fallande föremål och t ex. elkablar. En öppen plats rekommenderas.

6. Om du är i en bil: stanna omedelbart vid sidan av vägen och stanna kvar i bilen. Undvik att parkera under broar / viadukter.

7.Lyssna på TV / radio.

Efter jordbävningen

1. Gå inte in i den skadade byggnaden förrän en kompetent person har godkänt den.

2. Var beredd på efterskalv.

Uppdrag ambassaden Om en större jordbävning skulle äga rum, är det viktigt för ambassaden att veta om några svenska medborgare har påverkats.

Vid en jordbävning kommer släktingar och vänner i Sverige kontakta UD eller ambassaden för information. Ambassadens hemsida www.swedenabroad.com /Bukarest kommer kontinuerligt att uppdateras.

Det är att föredra att svenskar som bor i Rumänien registrerar sig på ambassaden och hålla kontaktinformationen uppdaterad (kom ihåg att informera ambassaden när du lämnar Rumänien). Anmälan sker på ambassadens hemsida genom att klicka på "blankett för anmälan". Det är mycket viktigt att du kontaktar ambassaden i händelse av en nödsituation. Svenska medborgare som tillfälligt bor i Rumänien bör i händelse av en större jordbävning, kontakta UD eller ambassaden.

Svenska företag och organisationer i Rumänien ska kontakta sina anställda. Information om deras status och eventuella behov av hjälp bör sedan omedelbart meddelas vidare till ambassaden.

I vissa fall kan det vara lättare att ringa ut från en katastrofzon än att ringa till en. Försök att kontakta din arbetsgivare, ambassaden eller det svenska honorärkonsulatet, samt familjemedlemmar i Sverige. Om du har information om andra svenskar och EU-medborgare, bör denna information vidarbefodras till ambassaden. Ambassaden kommer att försöka hitta svenska medborgare med hjälp av honorärkonsulatet och genom kontakt med rumänska myndigheter och organisationer.

Senast uppdaterad 24 maj 2023, 10.07