• Svenska

Om utlandet Kroatien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 nov 2021, 15.36

Aktuella händelser

Lägesuppdatering covid-19

Smittspridningen av covid-19 i Kroatien ökar kraftigt och regeringen har åter skärpt vissa åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Kroatiska myndigheter kan med kort varsel ändra inresebestämmelserna. Resenärer uppmanas därför att ta del av den information som finns på lokala myndigheters webbplatser. 

Koronavirus.hr/en

Konkreta frågor kan ställas i frågeformuläret här: 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - English (gov.hr)

För dagliga uppdateringar om smittspridning se ECDC:s hemsida:

ECDC

Mer information:

Croatian Institute of Public Health
Total Croatia News

Särskilda inresebestämmelser

Kroatiska myndigheter har fattat beslut om särskilda inreseregler. För detaljer och senaste nytt se https://www.koronavirus.hr/en

Resenärer som kommer direkt från EU/EES-land kan resa in med EU:s digitala covidbevis. 

För svenskt vidkommande se: https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Resenärer som saknar EU:s digitala covidbevis kan resa in med:

 intyg på negativt PCR-test (som inte är äldre än 72 timmar)

eller 

-  intyg på negativt antigentest (som är godkänt av EU och inte äldre än 48 timmar).

eller

  • Vaccinationsbevis på att du erhållit en dos vaccin av Pfizer/Moderna/Sputnik för 22 till 42 dagar sedan eller en dos av AstraZeneca, för 22 till 84 dagar sedan.
  • (Skulle du ha fått en dos Janssen/Johnson & Johnson, och alltså är färdigvaccinerad, kan du resa in efter 14 dagar)

eller

  • Vaccinationsbevis på att du erhållit två doser vaccin (giltigt i 365 dagar efter andra dosen)

eller

  • Bevis på att du tillfrisknat efter coronainfektion samt erhållit en dos vaccin senast sex månader efter sjukdom.

Om resenär saknar ovanstående är det möjligt att testa sig direkt vid inresan (mot betalning), med obligatorisk självisolering till dess att ett negativt testresultat erhållits.

Undantagna inreserestriktioner: barn under 12 år, som reser med vårdnadshavare, samt vissa yrkeskategorier, se:  koronavirus.hr  

Inresa för medborgare i EU/EES-länder och deras familjemedlemmar är fortsatt möjlig även från tredje land. I dessa fall gäller samma krav på test eller intyg som vid inresa från ett EU/EES-land.

Transit genom Kroatien är fortsatt tillåten utan ovanstående intyg, givet att den resande lämnar Kroatien inom 12 timmar från inresan.

Alla inresande rekommenderas att fylla i ENTERCROATIA-formuläret.

Situationen är fortsatt föränderlig. Det kroatiska inrikesministeriet har detaljerad och uppdaterad information gällande inresa i Kroatien på sin hemsida: 
Inrikesministeriet inresa

Frågor om inreseregler kan ställas direkt till kroatisk gränspolis på e-postadress uzg.covid@mup.hr

Information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder är tillgänglig via hemsidan Re-open EU. Informationen uppdateras löpande.

Turistnämnden i Zagreb har sammanställt en webbsida med blandad information rörande coronasituationen i staden. Där finns bland annat information om testmöjligheter i Zagreb. Se: Turistička zajednica grada Zagreba (infozagreb.hr)

Det är obligatoriskt att bära munskydd på flygplatsen. För information om vad som gäller inför och under flygresan, kontakta det aktuella flygbolaget. 

Lokala restriktioner

De regionala myndigheterna i Kroatien har rätt att besluta om egna restriktioner. Restriktionerna kan därför variera mellan olika regioner i landet, och resenärer behöver därför informera sig om vad som gäller för den region man avser besöka.

På nationell nivå gäller att det är obligatoriskt att bära munskydd i offentliga utrymmen, så som postkontor, banker, apotek, butiker, institutioner och servicebranscher (frisör, skönhetssalonger, etc.). Det är även obligatoriskt att bära munskydd utomhus på platser där 1,5 meters avstånd inte kan upprätthållas.

Servering inomhus tillåts i såväl restauranger som kaféer och barer. Antalet deltagare vid sammankomster inomhus är från och med 6 november 2021 begränsat till 50 personer. Högsta tillåtna antal deltagare vid sammankomster utomhus är 100 personer.

Bötesstraff kan utfärdas för den som inte bär munskydd enligt angivna regler. 

Råd till svenska resenärer

Personer som vistas i Kroatien rekommenderas av kroatiska myndigheter att hålla sig till aktuella hygienföreskrifter samt hålla social distans.

Om du eller någon i resesällskapet befinner sig i Kroatien och drabbas av symptom bör jourhavande epidemiolog/smittskyddsläkare kontaktas på +385 98-227 753.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Glöm inte att avanmäla dig när du rest ut ur Kroatien.

Ladda även gärna ned appen UD Resklar och aktivera push-notiser

Inresa i Sverige

För frågor angående inresa till Sverige, se Polisen hemsida (www.polisen.se)

För mer information se:

> Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Folkhälsomyndighetens frågor och svar
ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering 
ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kroatien är gott. Det politiska läget är stabilt. De motsättningar mellan olika folkgrupper som rådde under kriget 1991-1995 är idag inte särskilt uttalade.

Terrorism

Sedan en längre tid har risken för terrorattentat i Europa ökat. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Kroatien har hittills varit förskonat från allvarliga händelser, men a
mbassaden uppmanar ändå svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som kan finnas. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör också vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. 

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar Kroatien ligger i en seismologiskt aktiv zon och mindre jordskalv förekommer. Följ myndigheternas instruktioner i händelse av jordbävningar eller andra naturkatastrofer.

Kroatiens huvudstad Zagreb med omgivning drabbades tidig morgon söndagen den 22 mars 2020 av en kraftig jordbävning. 

Brandrisk Under sommarmånaderna är det hög risk för bränder. Kasta aldrig brännbart material i omgivningen. Respektera varningsskyltarna för brandfara. Om brand uppstår i närheten, följ brandkårens och polisens anvisningar.

Allmänt Kontakta alltid dina anhöriga om en kris, som upplopp, naturkatastrofer eller stora olyckor inträffar! Spara gärna telefonnummer till närmast anhörig i din mobiltelefon under rubriken "ICE" (In Case of  Emergency). På så sätt kan räddnings- eller sjukvårdspersonal i en nödsituation snabbt komma i kontakt med dina anhöriga.

In- och utresebestämmelser

Vad gäller inreserestriktioner kopplade till Covid-19, se Aktuella händelser. 

Svenska medborgare som vill stanna längre än 90 dagar i Kroatien ska registrera sin uppehållsrätt. Registrering bör påbörjas en vecka innan den 90:e dagen och sker hos polisen i Kroatien.

På det kroatiska inrikesministeriets hemsida kan man hitta ytterligare information och blanketter.
> Kroatiens inrikesministerium

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Resehandling

Svenska medborgare kan resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt ID-kort. Svenskt körkort eller annat ID-kort gäller inte som resehandling - endast nationellt ID-kort gäller. 

Kontrollera att passets giltighetstid inte har gått ut eller går ut under resans gång! Ambassaden i Zagreb och honorär konsulaten i Dubrovnik, Rijeka och Split kan utfärda provisoriska pass (mer om detta nedan under rubriken "Övriga upplysningar/Förfarande i händelse av borttappat pass".

Kroatien accepterar inresa och utresa med svenskt provisoriskt pass.

Giltighetstid för pass eller nationellt ID-kort Enligt den kroatiska utlänningslagen ska medborgare från EU/EEAS länder (dvs bl.a. Sverige) ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för inresa och vistelse i Kroatien. För utresa gäller endast att resehandlingen fortfarande är giltig.

Se nedan information på kroatiska utrikesdepartementets hemsida (på engelska):
http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/general-information/

Resedokumentet som en tredjelandsmedborgare använder för att komma in i Kroatien måste vara giltig i minst tre månader efter den planerade avresan från Kroatien och vara utfärdat under de senaste 10 åren. Detta gäller inte EU/EES-medborgare som kan komma in i Kroatien med pass eller identitetskort, båda giltiga för vistelse i och utresa från Kroatien.

Minderåriga

Kroatien hade tidigare lagstadgat att en minderårig utlänning som reste utan vårdnadshavare var tvungen att ha ett skriftligt samtycke för resan. Fortsatt vaksamhet kommer dock att iakttas även i fortsättningen för minderåriga som reser utan vårdnadshavare. Ambassaden rekommenderar, för att slippa eventuella problem vid gränsen, att minderåriga som reser utan vårdnadshavare eller annan laglig företrädare har med sig ett intyg från föräldrarna där det står att de givit sitt samtycke till resan med denna/dessa person/er. Intyget ska vara på engelska eller kroatiska.

Vårdnadshavare och barn som har olika efternamn uppmärksammas på att det kan bli problem vid in- och utresa till Kroatien om inte dokument som visar på släktskap med barnet kan uppvisas. Ambassaden rekommenderar att ett personbevis på engelska där familjeförhållandet framgår medförs på resan. (Vid begäran hos Skatteverket var god uppge att intyget ska vara på engelska.) Annat intyg där det klart framgår släktskap mellan vårdnadshavare och barn kan också medföras.

Husdjur

I Kroatien gäller samma införsel- respektive utförselregler som inom övriga EU.  Gällande medtagande av husdjur läs mer på kroatiska Jordbruksministeriets hemsida (texten är på engelska).

 

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjuk-försäkringskortet (EU-kortet) vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkrings-kassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Vid allvarligare akut sjukdom/olycka uppsöker man sjukhus men vid åkommor/sjukdom av lindrigare akut art så ska man vända sig till en statlig hälsoinrättning. Den typen av vårdcentral kallas i Kroatien ”Ambulanta” eller  ”Dom zdravlja”. Ibland kan det vara lite problem med att sjukvårdspersonalen inte känner till det europeiska sjukförsäkringskortet men då får man stå på sig.

Standarden på kroatiska sjukhus är i allmänhet god. Det finns gott om apotek och de har ofta generösa öppettider.

Införsel av medicin

Kroatiska tullen har följande information gällande införsel av medicin på sin hemsida (hemsidan): 

Mediciner för personligt bruk avseende en månads vistelse kan medföras till Kroatien. Medför läkarintyg, recept eller annan dokumentation av vilken det framgår vilka mediciner man tar och av vilken anledning. 

Receptfria läkemedel kan medtagas på resan utan begränsning. Många smärtstillande och andra liknande receptfria läkemedel kan även köpas på kroatiska apotek.

Införsel och utförsel av narkotika är förbjuden men narkotikaklassad medicin kan man införa för 5 dagars personligt bruk under förutsättning att vidimerat läkarintyg och recept medförs. Personer som genomgår en avvänjningsterapi eller terapi för elakartade sjukdomar kan medföra läkemedel för personligt bruk för upp mot 15 dagar, även för detta ska läkarintyg och recept medföras.

Vaccinationer

För information om resevaccination vänligen se följande hemsida:
> Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Respektera kulturen och lagarna i landet du besöker. Handlingar som inte är brottsliga i Sverige kan vara det i andra länder. Kroatisk lag gäller i Kroatien – oavsett medborgarskap.

Sedvanan påbjuder dricks till servitörer och liknande anställda inom servicesektorn. Dricksen brukar ligga på mellan 5-10 procent av tjänstens värde. Det är gångbart att pruta på lokala marknadsplatser.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kroatien är inte särskilt uttalad jämfört med Sverige.

Stölder

Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen.

Skriv gärna upp och ta med telefonnummer för spärrande av betal- och kreditkort samt mobilabonnemang om du skulle blir bestulen.

Eventuell stöld skall polisanmälas.

Minor

Det finns minfält kvar efter kriget 1991-95, framförallt i östra Slavonien och i inlandet ovanför Zadar-området. En tumregel är att hålla sig till asfalterade vägar och inte avvika från dessa utan ledsagning av en erfaren guide. Mer information om minor i Kroatien finns på Croatian Mine Action Centre/Hrvatski Centar za Razminiranje

Trafiksäkerhet

I Kroatien gäller högertrafik. Kroatien har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta mycket stor försiktighet. Motorvägsnätet är väl utbyggt men man bör observera att underhållet av de lokala vägarna kan vara eftersatt.

Trafiken är mycket tät, särskilt vid gränsövergångarna samt längs med kusten – speciellt under sommarmånaderna. Under denna tid får man räkna med bilköer. Utsatta gränsövergångar är: Kroatien - Slovenien (Bregana, Macelj och Pasjak), Kroatien – Serbien (Bajakovo), Kroatien – Bosnien-Hercegovina (Neum, Slavonski Brod, Stara Gradiška) samt Kroatien – Ungern. Vägarna vid kusten är ofta smala och slingriga på grund av den bergiga terrängen.

* Trafikinformation på flera språk sänds regelbundet i radio genom HAK (Hrvatski Autoklub/Kroatiska bilklubben). Trafikinformation för Kroatien finns även på HAC (Hrvatske autoceste/Kroatiska vägar).

* Vägavgifter tas ut vid särskilda för ändamålet avsedda betalstationer på motorvägarna.

* För information om vägavgifter, bensinpriser, färjeförbindelser och allmän trafikinformation kan man ringa HAK på tel +385 (0)1 46 40 800, +385 (0)1 46 40 800 dygnet runt, året om.

* Telefonnumret till kroatisk vägservice, som mot avgift bl.a. kan hjälpa till med reparationer och bärgning är 1987. Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987.

* Från den 17 juni 2009 är tillåten alkoholkoncentration vid körning 0,5 ‰. Promillegränsen gäller så länge man inte begår någon trafikförseelse. I fall av sådan blir man bestraffad både för trafikförseelsen och för att man kört under alkoholpåverkan (även om promillehalten är lägre än 0,5 ‰).

* Användning av säkerhetsbälte vid körning är obligatoriskt.

* Halvljus skall vara på under vinterhalvåret (dvs. då vintertid råder). Under sommartid behöver man inte ha ljusen på.

* Det är förbjudet att köra och tala i mobiltelefon samtidigt.

* Tillåten fart är: 50 km/h i orter, 90 km/h utanför orter, 110 km/h på vägar som är bara för motorfordon och 130 km/h på motorvägar.

* Vid på- och avstigning från tåg bör man vara uppmärksam på att det ofta är ett långt avstånd mellan tågets trappavsats respektive plattform.

* Varningsanordningarna vid järnvägskorsningarna kan vara bristfälliga.

Försäkringsskydd

Ta det Europeiska sjuk- försäkringskortet (EU-kortet) vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Normalt omfattar det reseskydd som ingår i hemförsäkringen 45 dagar. Om man avser att stanna utomlands längre tid än så måste skyddet förlängas. Läs alltid villkoren i din hemförsäkring! Det kan bli aktuellt att teckna en tilläggsförsäkring, t.ex. om man avser bedriva extremsporter. Många försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar vid utlandsresor. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Har du försäkring och behöver hjälp kan du kontakta försäkringsbolagets alarmcentral. På ditt försäkringskort kan du hitta information om vilken alarmcentral du tillhör. Där finner du även alarmcentralens kontaktuppgifter. Försäkringskortet är ett intyg på att du är försäkrad och är därför bra att ta med sig på resan. Telefonnummer till försäkringsbolagens alarmcentraler finns nedan under rubriken "Övriga upplysningar/Viktiga telefonnummer."

Övriga upplysningar

Råd inför utlandsresan

Gör kopior på alla värdehandlingar som t.ex. pass, visering, biljetter, försäkringar, kreditkort och liknande! Förvara kopiorna separat från originalen och lämna gärna en kopia hos någon hemma. Researrangören kan hjälpa till med eventuellt utfärdande av nya biljetter.

Språk

De flesta turistarbetare i Kroatien talar engelska. Menyn finns ofta på flera språk och kyparna kan normalt ta upp beställningar på engelska eller tyska. Vid kusterna, särskilt i Istrien, är det många som talar italienska. De yngre talar i regel engelska, däremot är det bland den äldre befolkningen och då i synnerhet på landsbygden inte lika vanligt. Många äldre kan dock kommunicera på tyska och ibland också på ryska.

Betalningsmedel och betalningssätt

Den kroatiska valutan kallas Kuna (HRK). 1 Kuna = 100 lipa.

Det går oftast bra att betala med kontokort. De vanligaste är Master Card, VISA, American Express och Diners. Det finns gott om bankomater med uttagsinstruktioner på flera språk.

Banker – öppettider

Bankerna är öppna måndag till fredag från 08.00 till 19.00, på lördagar de flesta från 08.00 till 12.00. Bankerna är stängda söndagar. Lokala avvikelser kan förekomma.

Postkontor – öppettider

Postkontoren är öppna måndag till fredag från 08.00 till 20.00, lördagar från 08.00 till 12.00. Frimärken kan köpas på postkontor och i många tidningsstånd. Lokala avvikelser kan förekomma.

Kollektivtrafik

Kroatien har en väl utbyggd kollektivtrafik.

Foto behövs vid köp av månads- eller årskort på kroatiska tåg, spårvagnar och bussar. Giltig ID-handling skall kunna uppvisas i samband med köpet.

Biluthyrning

Kroatiska biluthyrningsföretag kan ha särskilda villkor beroende på om man planerar att åka hyrbil från Kroatien till utlandet. Var även uppmärksam på att särskilda regler gäller för inresa med hyrbil i landet! Informera biluthyrningsfirman om dina resplaner i förväg och läs biluthyrningsfirmans standardavtalsformulär för att ta reda på vad som gäller.

Handikapp

Handikappanpassningen i Kroatien är eftersatt. Funktionshindrade bör kontakta researrangören för att undersöka förutsättningarna.

Förfarande i händelse av borttappat pass

I händelse av stulet/förlorat pass skall man i första hand anmäla stölden till polisen och i samband med detta be om att få en polisrapport på anmälan. Denna handling skall därefter lämnas in tillsammans med en ansökan om ett nytt, provisoriskt pass (kostnad 1 800 SEK, ska betalas i lokal valuta). Ett provisoriskt pass utfås normalt samma dag som ansökan görs.

Ansökningsblankett för provisoriskt pass finns hos den svenska ambassaden i Zagreb och även vid konsulaten i Rijeka, Split och Dubrovnik. Ansökan inges på någon av dessa myndigheter. I samband med ansökan måste man också bifoga två identiska passfoton (ej i Zagreb). Sökanden skall kunna styrka sin identitet. Detta sker enklast genom uppvisande av ett giltigt ID-kort. Det går också bra att ansöka om ett ordinarie pass, dock endast vid ambassaden i Zagreb. Ett ordinarie pass kostar mindre än ett provisoriskt men man får då räkna med att det tar upp till 14 dagar från ansökan tills man får ut det.

För mer information om utfärdande av pass, se sidan Ansökan om pass

Viktiga telefonnummer Kroatien

Enhetsnummer för alla nödsituationer: 112
Polis: 192
Brandkår: 193
Ambulans: 194
Vägservice: 1987 (Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987)
Taxi i Zagreb: 17 17 (Radio taxi)                         
                        12 12 (Taxi Cammeo)                        
                        14 14 (Eko taxi)

Nummerupplysningen (för Kr: 11888
Sveriges ambassad i Zagreb: + 385 (0) 1 49 25 100
Sveriges konsulat i Rijeka: + 385 (0) 51 212 287
Sveriges konsulat i Split: + 385 (0) 91 6122 452 (mobilnummer) 
Sveriges konsulat i Dubrovnik: +385 (0) 20 357 943

Försäkringsbolagens alarmcentraler
Europeiska och Euro Alarm +46 770 45 69 20    
mail: erv-alarm@euro-center.se

Gouda Alarmcentral + 45 33 15 60 60    
mail: alarm@gouda-rf.se

SOS International +45 70 10 50 50    
mail: sos@sos.eu

Nyttiga länkar

- Information om din resa utomlands på UD:s webbplats