• Svenska

Om utlandet Kroatien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 apr 2021, 11.40

Aktuella händelser

Coronavirus

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden uppmanar svenska medborgare som planerar att resa till Kroatien att hålla sig uppdaterade om situationen kring coronapandemin och gällande inreseregler i Kroatien. Läget är föränderligt och reglerna kan ändras med mycket kort varsel. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen på länken nedan, samt ta del av information från relevanta kroatiska myndigheter.

> Covid-19

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kroatien är gott. Det politiska läget är stabilt. De motsättningar mellan olika folkgrupper som rådde under kriget 1991-1995 är idag inte särskilt uttalade.

Terrorism

Sedan en längre tid har risken för terrorattentat i Europa ökat. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Kroatien har hittills varit förskonat från allvarliga händelser, men a
mbassaden uppmanar ändå svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som kan finnas. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör också vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. 

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar Kroatien ligger i en seismologiskt aktiv zon och mindre jordskalv förekommer. Följ myndigheternas instruktioner i händelse av jordbävningar eller andra naturkatastrofer.

Kroatiens huvudstad Zagreb med omgivning drabbades tidig morgon söndagen den 22 mars av en kraftig jordbävning. Efterskalv kan förväntas i veckor. Det är viktigt att följa myndigheters rekommendationer och vara försiktig och inte gå för nära skadade byggnader på grund av rasrisk.

Brandrisk Under sommarmånaderna är det hög risk för bränder. Kasta aldrig brännbart material i omgivningen. Respektera varningsskyltarna för brandfara.
Under sommaren är det ofta väldigt varmt i Kroatien. Tänk på att alltid ha vatten till hands. Undvik sol mellan 11 och 16. På grund av värmen kan det vara risk för skogsbränder. Om brand uppstår i närheten, följ brandkårens och polisens anvisningar.

Allmänt Kontakta alltid dina anhöriga om en kris, som upplopp, naturkatastrofer eller stora olyckor inträffar! Spara gärna telefonnummer till närmast anhörig i din mobiltelefon under rubriken "ICE" (In Case of  Emergency). På så sätt kan räddnings- eller sjukvårdspersonal i en nödsituation snabbt komma i kontakt med dina anhöriga.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som vill stanna längre än 90 dagar i Kroatien ska registrera sin uppehållsrätt. Registrering bör påbörjas en vecka innan den 90:e dagen och sker hos polisen i Kroatien.

På det kroatiska inrikesministeriets hemsida kan man hitta ytterligare information och blanketter.
> Kroatiens inrikesministerium

Resehandling

Den 1 juli 2013 blev Kroatien EU:s 28:e medlemsland. Vid inresa till Kroatien måste du visa upp ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
Svenskt körkort gäller inte som ID-handling.

Svenska medborgare kan resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt ID-kort. För närvarande gäller det resor till Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien. Det är alltså möjligt att resa inom hela EU med nationellt ID-kort. Tidigare var svenska medborgare tvungna att ha med sig pass för resor från Sverige till länder utanför Schengenområdet.

Kontrollera att passets giltighetstid inte har gått ut eller går ut under resans gång! Ambassaden i Zagreb och konsulaten i Dubrovnik, Rijeka och Split kan också hjälpa till med utfärdandet av provisoriska pass (mer om detta nedan under rubriken "Övriga upplysningar/Förfarande i händelse av borttappat pass".

Kroatien accepterar inresa med svenskt provisoriskt pass.

Giltighetstid för pass eller nationellt ID-kort Enligt den kroatiska utlänningslagen ska medborgare från EU/EEAS länder (dvs bl.a. Sverige) ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för vistelse i Kroatien. För utresa gäller endast att resehandlingen fortfarande är giltig.

Se nedan information på kroatiska utrikesdepartementets hemsida (på engelska):
http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/general-information/

Resedokumentet som en tredjelandsmedborgare använder för att komma in i Kroatien måste vara giltig i minst tre månader efter den planerade avresan från Kroatien och vara utfärdat under de senaste 10 åren. Detta gäller inte EU/EES-medborgare som kan komma in i Kroatien med pass eller identitetskort, båda giltiga för vistelse i och utresa från Kroatien.

Minderåriga

Kroatien hade tidigare lagstadgat att en minderårig utlänning som reste utan vårdnadshavare var tvungen att ha ett skriftligt samtycke för resan. Fortsatt vaksamhet kommer dock att iakttas även i fortsättningen för minderåriga som reser utan vårdnadshavare. Ambassaden rekommenderar, för att slippa eventuella problem vid gränsen, att minderåriga som reser utan vårdnadshavare eller annan laglig företrädare har med sig ett intyg från föräldrarna där det står att de givit sitt samtycke till resan med denna/dessa person/er. Intyget ska vara på engelska eller kroatiska.

Vårdnadshavare och barn som har olika efternamn uppmärksammas på att det kan bli problem vid in- och utresa till Kroatien om inte dokument som visar på släktskap med barnet kan uppvisas. Ambassaden rekommenderar att ett personbevis på engelska där familjeförhållandet framgår medförs på resan. (Vid begäran hos Skatteverket var god uppge att intyget ska vara på engelska.) Annat intyg där det klart framgår släktskap mellan vårdnadshavare och barn kan också medföras.

In- och utförsel av varor

Husdjur I Kroatien gäller samma införsel- respektive utförselregler som inom övriga EU.  Gällande medtagande av husdjur läs mer på kroatiska Jordbruksministeriets hemsida (texten är på engelska).

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Hälso- och sjukvård

Kroatien är EU:s nyaste medlemsland – ta därför gärna med det Europeiska sjuk-försäkringskortet vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkrings-kassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Kortet gäller i tre år och ger innehavaren rätt till akut sjukvård inom det aktuella landets sjukvårdssystem på samma villkor som för landets egna medborgare. Observera att kortet endast ger rätt till denna förmån inom ett EU/EES-land samt Schweiz.

Vid allvarligare akut sjukdom/olycka uppsöker man sjukhus men vid åkommor/sjukdom av lindrigare akut art så ska man vända sig till en statlig hälsoinrättning. Den typen av vårdcentral kallas i Kroatien ”Ambulanta” eller  ”Dom zdravlja”. Ibland kan det vara lite problem med att sjukvårdspersonalen inte känner till det europeiska sjukförsäkringskortet men då får man stå på sig.

Standarden på kroatiska sjukhus är i allmänhet god. Det finns gott om apotek och de har ofta generösa öppettider.

Införsel av medicin

Kroatiska tullen har följande information gällande införsel av medicin på sin hemsida (hemsidan endast på kroatiska): 

Mediciner för personligt bruk avseende en månads vistelse kan medföras till Kroatien. Medför läkarintyg, recept eller annan dokumentation av vilken det framgår vilka mediciner man tar och av vilken anledning. 

Receptfria läkemedel kan medtagas på resan utan begränsning. Många smärtstillande och andra liknande receptfria läkemedel kan även köpas på kroatiska apotek.

Införsel och utförsel av narkotika är förbjuden men narkotikaklassad medicin kan man införa för 5 dagars personligt bruk under förutsättning att vidimerat läkarintyg och recept medförs. Personer som genomgår en avvänjningsterapi eller terapi för elakartade sjukdomar kan medföra läkemedel för personligt bruk för upp mot 15 dagar, även för detta ska läkarintyg och recept medföras.

Vaccinationer

För information om resevaccination vänligen se följande hemsida:
> Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Respektera kulturen och lagarna i landet du besöker. Handlingar som inte är brottsliga i Sverige kan vara det i andra länder. Kroatisk lag gäller i Kroatien – oavsett medborgarskap.

Sedvanan påbjuder dricks till servitörer och liknande anställda inom servicesektorn. Dricksen brukar ligga på mellan 5-10 procent av tjänstens värde. Det är gångbart att pruta på lokala marknadsplatser.


Nya ordningsregler för klädkod m.m. på turistorter i Kroatien


Några turistorter längs den kroatiska kusten införde sommaren 2017 klädkod gällande sommarklädsel när man besöker orten. Detta gäller bl.a. staden Novalja på ön Pag, Dubrovnik och staden Hvar på ön Hvar. Reglerna säger att man inte får gå klädd i baddräkt och med bar överkropp. Alla orter har infört böter för överträdelserna.

Läs mer (på engelska):
> Dubrovnik
> Hvar

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kroatien är inte särskilt uttalad jämfört med Sverige.

Stölder

Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen.

Skriv gärna upp och ta med telefonnummer för spärrande av betal- och kreditkort samt mobilabonnemang om du skulle blir bestulen.

Eventuell stöld skall polisanmälas.

Minor

Det finns minfält kvar efter kriget 1991-95, framförallt i östra Slavonien och i inlandet ovanför Zadar-området. En tumregel är att hålla sig till asfalterade vägar och inte avvika från dessa utan ledsagning av en erfaren guide. Mer information om minor i Kroatien finns på Croatian Mine Action Centre/Hrvatski Centar za Razminiranje

Trafiksäkerhet

I Kroatien gäller högertrafik. Kroatien har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta mycket stor försiktighet. Motorvägsnätet är väl utbyggt men man bör observera att underhållet av de lokala vägarna kan vara eftersatt.

Trafiken är mycket tät, särskilt vid gränsövergångarna samt längs med kusten – speciellt under sommarmånaderna. Under denna tid får man räkna med bilköer. Utsatta gränsövergångar är: Kroatien - Slovenien (Bregana, Macelj och Pasjak), Kroatien – Serbien (Bajakovo), Kroatien – Bosnien-Hercegovina (Neum, Slavonski Brod, Stara Gradiška) samt Kroatien – Ungern. Vägarna vid kusten är ofta smala och slingriga på grund av den bergiga terrängen.

* Trafikinformation på flera språk sänds regelbundet i radio genom HAK (Hrvatski Autoklub/Kroatiska bilklubben). Trafikinformation för Kroatien finns även på HAC (Hrvatske autoceste/Kroatiska vägar).

* Vägavgifter tas ut vid särskilda för ändamålet avsedda betalstationer på motorvägarna.

* För information om vägavgifter, bensinpriser, färjeförbindelser och allmän trafikinformation kan man ringa HAK på tel +385 (0)1 46 40 800, +385 (0)1 46 40 800 dygnet runt, året om.

* Telefonnumret till kroatisk vägservice, som mot avgift bl.a. kan hjälpa till med reparationer och bärgning är 1987. Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987.

* Från den 17 juni 2009 är tillåten alkoholkoncentration vid körning 0,5 ‰. Promillegränsen gäller så länge man inte begår någon trafikförseelse. I fall av sådan blir man bestraffad både för trafikförseelsen och för att man kört under alkoholpåverkan (även om promillehalten är lägre än 0,5 ‰).

* Användning av säkerhetsbälte vid körning är obligatoriskt.

* Halvljus skall vara på under vinterhalvåret (dvs. då vintertid råder). Under sommartid behöver man inte ha ljusen på.

* Det är förbjudet att köra och tala i mobiltelefon samtidigt.

* Tillåten fart är: 50 km/h i orter, 90 km/h utanför orter, 110 km/h på vägar som är bara för motorfordon och 130 km/h på motorvägar.

* Vid på- och avstigning från tåg bör man vara uppmärksam på att det ofta är ett långt avstånd mellan tågets trappavsats respektive plattform.

* Varningsanordningarna vid järnvägskorsningarna kan vara bristfälliga.

Försäkringsskydd

Kroatien är EU:s nyaste medlemsland – ta därför gärna med det Europeiska sjuk- försäkringskortet vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Kortet gäller i tre år och ger innehavaren rätt till akut sjukvård inom det aktuella landets sjukvårdssystem på samma villkor som för landets egna medborgare. Observera att kortet endast ger rätt till denna förmån inom ett EU/EES-land samt Schweiz.

Normalt omfattar det reseskydd som ingår i hemförsäkringen 45 dagar. Om man avser att stanna utomlands längre tid än så måste skyddet förlängas. Läs alltid villkoren i din hemförsäkring! Det kan bli aktuellt att teckna en tilläggsförsäkring, t.ex. om man avser bedriva extremsporter. Många försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar vid utlandsresor. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Har du försäkring och behöver hjälp kan du kontakta försäkringsbolagets alarmcentral. På ditt försäkringskort kan du hitta information om vilken alarmcentral du tillhör. Där finner du även alarmcentralens kontaktuppgifter. Försäkringskortet är ett intyg på att du är försäkrad och är därför bra att ta med sig på resan. Telefonnummer till försäkringsbolagens alarmcentraler finns nedan under rubriken "Övriga upplysningar/Viktiga telefonnummer."

Övriga upplysningar

Råd inför utlandsresan

Gör kopior på alla värdehandlingar som t.ex. pass, visering, biljetter, försäkringar, kreditkort och liknande! Förvara kopiorna separat från originalen och lämna gärna en kopia hos någon hemma. Researrangören kan hjälpa till med eventuellt utfärdande av nya biljetter.

Språk

De flesta turistarbetare i Kroatien talar engelska. Menyn finns ofta på flera språk och kyparna kan normalt ta upp beställningar på engelska eller tyska. Vid kusterna, särskilt i Istrien, är det många som talar italienska. De yngre talar i regel engelska, däremot är det bland den äldre befolkningen och då i synnerhet på landsbygden inte lika vanligt. Många äldre kan dock kommunicera på tyska och ibland också på ryska.

Betalningsmedel och betalningssätt

Den kroatiska valutan kallas Kuna (HRK). 1 Kuna = 100 lipa.

Det går oftast bra att betala med kontokort. De vanligaste är Master Card, VISA, American Express och Diners. Det finns gott om bankomater med uttagsinstruktioner på flera språk.

Banker – öppettider

Bankerna är öppna måndag till fredag från 08.00 till 19.00, på lördagar de flesta från 08.00 till 12.00. Bankerna är stängda söndagar. Lokala avvikelser kan förekomma.

Postkontor – öppettider

Postkontoren är öppna måndag till fredag från 08.00 till 20.00, lördagar från 08.00 till 12.00. Frimärken kan köpas på postkontor och i många tidningsstånd. Lokala avvikelser kan förekomma.

Kollektivtrafik

Kroatien har en väl utbyggd kollektivtrafik.

Foto behövs vid köp av månads- eller årskort på kroatiska tåg, spårvagnar och bussar. Giltig ID-handling skall kunna uppvisas i samband med köpet.

Biluthyrning

Kroatiska biluthyrningsföretag kan ha särskilda villkor beroende på om man planerar att åka hyrbil från Kroatien till utlandet. Var även uppmärksam på att särskilda regler gäller för inresa med hyrbil i landet! Informera biluthyrningsfirman om dina resplaner i förväg och läs biluthyrningsfirmans standardavtalsformulär för att ta reda på vad som gäller.

Handikapp

Handikappanpassningen i Kroatien är eftersatt. Funktionshindrade bör kontakta researrangören för att undersöka förutsättningarna.

Förfarande i händelse av borttappat pass

I händelse av stulet/förlorat pass skall man i första hand anmäla stölden till polisen och i samband med detta be om att få en polisrapport på anmälan. Denna handling skall därefter lämnas in tillsammans med en ansökan om ett nytt, provisoriskt pass (kostnad 1 600 SEK). Ett provisoriskt pass utfås normalt samma dag som ansökan görs.

Ansökningshandlingar för provisoriskt pass finns hos den svenska ambassaden i Zagreb och även vid konsulaten i Rijeka, Split och Dubrovnik. Ansökan inges på någon av dessa myndigheter. I samband med ansökan måste man också bifoga tre identiska passfoton (ej i Zagreb). Sökanden skall kunna styrka sin identitet. Detta sker enklast genom uppvisande av ett giltigt ID-kort. Det går också bra att ansöka om ett ordinarie pass, dock endast vid ambassaden i Zagreb. Ett ordinarie pass kostar mindre än ett provisoriskt men man får då räkna med att det tar upp till 14 dagar från ansökan tills man får ut det.

För mer information om utfärdande av pass, se sidan Ansökan om pass

Viktiga telefonnummer Kroatien

Enhetsnummer för alla nödsituationer: 112
Polis: 192
Brandkår: 193
Ambulans: 194
Vägservice: 1987 (Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987)
Taxi i Zagreb: 17 17 (Radio taxi)                         
                        12 12 (Taxi Cammeo)                        
                        14 14 (Eko taxi)

Nummerupplysningen (för Kr: 11888
Sveriges ambassad i Zagreb: + 385 (0) 1 49 25 100
Sveriges konsulat i Rijeka: + 385 (0) 51 212 287
Sveriges konsulat i Split: + 385 (0) 91 6122 452 (mobilnummer) 
Sveriges konsulat i Dubrovnik: +385 (0) 20 357 943

Försäkringsbolagens alarmcentraler
Europeiska och Euro Alarm +46 770 45 69 20    
mail: erv-alarm@euro-center.se

Gouda Alarmcentral + 45 33 15 60 60    
mail: alarm@gouda-rf.se

SOS International +45 70 10 50 50    
mail: sos@sos.eu

Nyttiga länkar

- Information om din resa utomlands på UD:s webbplats