• Svenska

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Det finns två olika typer av provisoriska pass i Sverige, max giltighetstid för båda typerna är 7 månader. Dels finns ett provisoriskt pass som utfärdas av polisen i Sverige, passet är maskinläsbart och biometriskt. Formatet är i rosa passbokform. Dels finns ett provisoriskt pass som utfärdas av ambassaderna och vissa konsulat. Passet är i A4-pappersform och är varken maskinläsbart eller biometriskt.

Om du har förlorat ditt vanliga pass i utlandet och måste resa omedelbart finns möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass på en svensk ambassad och vissa konsulat under ordinarie öppettider. Välj närmaste svenska ambassad längst ner för kontaktuppgifter, öppettider och en lista över vilka konsulat som kan utfärda provisoriska pass.

Provisoriska pass som utfärdas av en ambassad och vissa konsulat är i A4-format och utfärdas för en enkel resa hem till Sverige eller bosättningslandet men kan i vissa fall utfärdas för en specifik resa till annat land. Resan ska vara nära förestående. Det provisoriska passet har en giltighetstid beroende på resans längd och som längst 7 månader. Du bör ange längden på resan samt visa upp flygbiljett alternativt bokning. Du måste själv kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

Avgiften för det provisoriska passet är 1800 SEK i lokal valuta.

Följande krävs vid ansökan av provisoriskt pass:

  • Personlig inställelse.
  • Vid ansökan hos utlandsmyndighet som har fotostation behöver ingen ansökningsblankett fyllas i eller foto medtagas då ansökningsförfarandet är detsamma som för vanligt pass (med undantag av fingeravtryckstagning).
  • Vid ansökan hos ambassad/konsulat utan fotostation fylls en blankett i, som finns på myndigheten, samt 2 passfoton medtages som får vara högst 6 månader gamla.
  • Polisrapport om passet är stulet.
  • Ordinarie pass kommer att spärras.
  • Giltig fotolegitimation.
  • Om utlandsmyndigheten så kräver: personbevis ej äldre än 1 månad.
  • För personer under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares medgivande.
  • Betala avgiften på 1800 SEK i lokal valuta med betalkort eller kontant.
  • Ordinarie pass spärras alltid vid utfärdande av provisoriskt pass.