Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Kroatiens huvudstad Zagreb med omgivning drabbades tidig morgon söndagen den 22 mars av en kraftig jordbävning. Efterskalv kan förväntas i veckor. Det är viktigt att följa myndigheters rekommendationer och vara försiktig och inte gå för nära byggnader pga rasrisk.

Åtgärder för att minska spridningen av coronavirus (se nedan) gäller fortsatt.

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder, inklusive Kroatien. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Från torsdag 19 mars har Kroatien infört samma stränga inresebestämmelser som även gäller i andra EU-länder. EU-medborgare kan fritt lämna Kroatien för återresa till sitt hemland. Transitering – åtminstone per flyg – är tillåten. Inreseförbud till Kroatien gäller för alla utländska medborgare förutom kroater och personer med uppehållstillstånd. För de inresande som i undantagsfall släpps in gäller karantänsbestämmelser enligt nedan.

Svenska resenärer uppmanas att alltid följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Försenade eller inställda avgångar med tåg-, flyg-, buss- eller färjetrafik kan förväntas uppstå, även med kort varsel. Vissa gränsövergångar kan stängas eller bli överbelastade.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Ladda även gärna ned appen UD Resklar och aktivera push-notiser

Kroatien har hittills några hundra bekräftade fall av COVID-19 inom landets gränser. Kroatiska myndigheter rekommenderar människor att hålla sig inomhus och undvika att samlas. Sedan den 24 mars är det i princip förbjudet att förflytta sig från sin bostadsort (resa mellan städer inom landet) för annat än arbete som inte kan vänta och inte kan utföras hemifrån. Folksamlingar större än fem personer är förbjudna. Sedan den 20 mars är långfärdsbussar och tåg inställda, liksom lokal kollektivtrafik. Från den 19 mars gäller: inga officiella, kulturella eller religiösa evenemang får äga rum. Affärer måste vara stängda förutom affärer för livsmedel, hygienartiklar samt apotek, bagerier och bensinstationer. Restauranger, kaféer, muséer, utställningar, barer, osv måste vara stängda. Detta gäller i 30 dagar i ett första skede. Alla skolor, daghem och universitet är stängda sedan den16 mars.

Med anledning av situationen i Italien avseende COVID-19 (i Kroatien även kallat 2019-nCoV) har Kroatien vidtagit åtgärder som medför vissa förändringar i gränskontrollerna. Resande som anländer vid kroatisk gräns från Kina – provinsen Hubei, Sydkorea – staden Daegu och provinsen Cheongdo, Iran, Tyskland – distriktet Heinsberg i delstaten Nordrhein-Westfalen, Slovenien – provinserna Bela Krajina och Dolenjska, samt Italien kommer vid gränsen att bli meddelade om obligatorisk karantän i 14 dagar. Nekar man att sättas i karantän får man inte resa in i Kroatien. Karantänen kan komma att ske på egen bekostnad (för mat och husrum).

Alla utländska och kroatiska medborgare som reser in från Sverige, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Österrike, Tyskland (utom Heinsberg) Kina (förutom Hubei), Hong Kong, Sydkorea (förutom ovan nämnda undantag), Japan, Singapore. Malaysia, Slovenien förutom distrikten Bela Krajina och Dolenija, Finland, Danmark, Norge, Island och i princip samtliga övriga länder i världen kommer att åläggas strikt självisolering i hem eller motsvarande. Om detta inte bedöms möjligt kommer karantän att bli alternativet (se ovan). Att bryta mot självisolering bötfälls med minst 8 000 HRK (ca 11 500 SEK).

Buss- och lastbilstrafik är kraftigt begränsad, och transporter rekommenderas att kontrollera möjligheten till in- och utresa på www.koronavirus.hr (endast kroatiska).

Observera att kroatiska restriktioner och åtgärder kan komma att ändras eller utökas, också på kort varsel. Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att alltid följa lokala myndigheters anvisningar.

Om du eller någon i resesällskapet befinner sig i Kroatien och drabbas av symptom bör jourhavande epidemiolog/smittskyddsläkare kontaktas på  +385 98-227 753.

För mer information se även:
>
Croatian Institute of Public Health
> https://www.koronavirus.hr/en
> Total Croatia News 


Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

> Aktuella utbrott - Coronavirus
> Frågor och svar om nytt coronavirus
> Folkhälsomyndigheten

ECDC och WHO:s webbsidor finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 26 mar 2020, 10.14
Ambassadens reseinformation