• Svenska

Om utlandet Kroatien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 jun 2024, 09.31

Aktuella händelser

Recent updates

Covid-19

Den 11 maj 2023 beslutade den kroatiska regeringen att covid-19 inte längre ska klassas som ett hot mot samhället. Därmed upphörde samtliga restriktioner relaterade till covid-19-pandemin att gälla.

Trafikläget kan följas här Traffic Report (hak.hr)

Larmnummer:  Government of the Republic of Croatia - Need emergency help?

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kroatien är gott. Det politiska läget är stabilt. De motsättningar mellan olika folkgrupper som rådde under kriget 1991-1995 är idag inte särskilt uttalade.

Terrorism

Sedan en längre tid har risken för terrorattentat i Europa ökat. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Kroatien har hittills varit förskonat från allvarliga händelser, men a
mbassaden uppmanar ändå svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som kan finnas. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör också vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. 

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar Kroatien ligger i en seismologiskt aktiv zon och mindre jordskalv förekommer. Följ myndigheternas instruktioner i händelse av jordbävningar eller andra naturkatastrofer.

Kroatiens huvudstad Zagreb med omgivning drabbades tidig morgon söndagen den 22 mars 2020 av en kraftig jordbävning. 

Skogs- och markbränder är vanliga under sommarmånaderna. Kasta aldrig brännbart material i omgivningen. Respektera varningsskyltarna för brandfara. 

Farleder och vägar i närheten av brandområden kan komma att stängas av. Trafikläget kan följas här Traffic Report (hak.hr)

Vid fara för skogsbrand, följ alltid lokala myndigheters anvisningar.


Allmänt Kontakta alltid dina anhöriga om en kris, som upplopp, naturkatastrofer eller stora olyckor inträffar! Spara gärna telefonnummer till närmast anhörig i din mobiltelefon under rubriken "ICE" (In Case of  Emergency). På så sätt kan räddnings- eller sjukvårdspersonal i en nödsituation snabbt komma i kontakt med dina anhöriga.

In- och utresebestämmelser

Vad gäller inreserestriktioner kopplade till Covid-19, se Aktuella händelser. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelser i Kroatien bör du vända dig till:Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia - Naslovna (gov.hr)

Här kommer man till Kroatiens ambassad i Stockholm

Se även info på Croatian National Tourist Board sidan:  Information about a trip to Croatia | Croatia.hr

Svenska medborgare som vill stanna längre än 90 dagar i Kroatien ska registrera sin uppehållsrätt. Registrering bör påbörjas en vecka innan den 90:e dagen och sker hos polisen i Kroatien.

På det kroatiska inrikesministeriets hemsida kan man hitta ytterligare information och blanketter.
> Kroatiens inrikesministerium

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Resehandling

Från den 1 januari 2023 är både Kroatien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. Svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder kan fritt resa till Kroatien med sitt giltiga resedokument (pass eller nationellt ID-kort) och uppehålla sig där upp till tre månader. Ett svenskt körkort gäller ej som legitimation, eftersom uppgift om nationalitet saknas.  

Kroatien accepterar inresa och utresa med svenskt provisoriskt pass.

Giltighetstid för pass eller nationellt ID-kort

Enligt den kroatiska utlänningslagen ska medborgare från EU/EEAS-stater (dvs bl.a. Sverige) ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort med giltighetstid som täcker inresa, vistelse och utresa. Det räcker alltså att passet eller det nationella id-kortet är giltigt t o m utresedagen (d v s resehandlingen behöver inte ha en giltighetstid som sträcker sig längre än själva utresedagen).  

Se nedan information på kroatiska utrikesministeriets hemsida: 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia - Travel Information (gov.hr)

Resenärer som inte är medborgare i EU/EEAS-stat måste ha resehandling som är giltig minst tre månader efter den planerade avresan från Kroatien och vara utfärdat under de senaste 10 åren. 

Minderåriga

Kroatien hade tidigare lagstadgat att en minderårig utlänning som reste utan vårdnadshavare var tvungen att ha ett skriftligt samtycke för resan. Vaksamhet kan komma att iakttas även i fortsättningen för minderåriga som reser utan vårdnadshavare. Ambassaden rekommenderar, för att slippa eventuella problem vid gränsen, att minderåriga som reser utan vårdnadshavare eller annan laglig företrädare har med sig ett intyg från föräldrarna där det står att de givit sitt samtycke till resan med denna/dessa person/er. Intyget ska vara på engelska eller kroatiska.

Documents for minors travelling in the EU. Rules and authorisations needed - Your Europe (europa.eu)

Vårdnadshavare och barn som har olika efternamn uppmärksammas på att det kan bli problem vid in- och utresa till Kroatien om inte dokument som visar på släktskap med barnet kan uppvisas. Ambassaden rekommenderar att ett personbevis på engelska där familjeförhållandet framgår medförs på resan. (Vid begäran hos Skatteverket var god uppge att intyget ska vara på engelska.) Annat intyg där det klart framgår släktskap mellan vårdnadshavare och barn kan också medföras.

Flygbolag kan ha egna regler, och egna blanketter. 

Husdjur

I Kroatien gäller samma införsel- respektive utförselregler som inom övriga EU.  Gällande medtagande av husdjur läs mer på kroatiska Jordbruksministeriets hemsida (texten är på engelska).

 

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjuk-försäkringskortet (EU-kortet) vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkrings-kassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Vid allvarligare akut sjukdom/olycka uppsöker man sjukhus men vid åkommor/sjukdom av lindrigare akut art så ska man vända sig till en statlig hälsoinrättning. Den typen av vårdcentral kallas i Kroatien ”Ambulanta” eller  ”Dom zdravlja”. Ibland kan det vara lite problem med att sjukvårdspersonalen inte känner till det europeiska sjukförsäkringskortet men då får man stå på sig.

Standarden på kroatiska sjukhus är i allmänhet god. Det finns gott om apotek och de har ofta generösa öppettider.

Införsel av medicin

Kroatiska tullen har följande information gällande införsel av medicin på sin hemsida (Ministry of Finance - Customs Administration): 

Mediciner för personligt bruk avseende en månads vistelse kan medföras till Kroatien. Medför läkarintyg, recept eller annan dokumentation av vilken det framgår vilka mediciner man tar och av vilken anledning. 

Receptfria läkemedel kan medtagas på resan utan begränsning. Många smärtstillande och andra liknande receptfria läkemedel kan även köpas på kroatiska apotek.

Införsel och utförsel av narkotika är förbjuden men narkotikaklassad medicin kan man införa för 5 dagars personligt bruk under förutsättning att vidimerat läkarintyg och recept medförs. Personer som genomgår en avvänjningsterapi eller terapi för elakartade sjukdomar kan medföra läkemedel för personligt bruk för upp mot 15 dagar, även för detta ska läkarintyg och recept medföras.

Vaccinationer

För information om resevaccination vänligen se följande hemsida:
> Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Respektera kulturen och lagarna i landet du besöker. Handlingar som inte är brottsliga i Sverige kan vara det i andra länder. Kroatisk lag gäller i Kroatien – oavsett medborgarskap.

Sedvanan påbjuder dricks till servitörer och liknande anställda inom servicesektorn. Dricksen brukar ligga på mellan 5-10 procent av tjänstens värde. Det är gångbart att pruta på lokala marknadsplatser.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kroatien är inte särskilt uttalad jämfört med Sverige.

Stölder

Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen.

Skriv gärna upp och ta med telefonnummer för spärrande av betal- och kreditkort samt mobilabonnemang om du skulle blir bestulen.

Eventuell stöld skall polisanmälas.

Minor

Det finns minfält kvar efter kriget 1991-95, framförallt i östra Slavonien och i inlandet ovanför Zadar-området. En tumregel är att hålla sig till asfalterade vägar och inte avvika från dessa utan ledsagning av en erfaren guide. Mer information om minor i Kroatien finns på: Croatian Mine Action Centre – Centre for Testing, Development and Training (HCR-CTRO) hemsida  

Trafiksäkerhet

I Kroatien gäller högertrafik. Kroatien har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta mycket stor försiktighet. Motorvägsnätet är väl utbyggt men man bör observera att underhållet av de lokala vägarna kan vara eftersatt.

Trafiken är mycket tät, särskilt vid gränsövergångarna samt längs med kusten – speciellt under sommarmånaderna. Under denna tid får man räkna med bilköer. Utsatta gränsövergångar är: Kroatien - Slovenien (Bregana, Macelj och Pasjak), Kroatien – Serbien (Bajakovo), Kroatien – Bosnien-Hercegovina (Neum, Slavonski Brod, Stara Gradiška) samt Kroatien – Ungern. Vägarna vid kusten är ofta smala och slingriga på grund av den bergiga terrängen.

* Trafikinformation på flera språk sänds regelbundet i radio genom HAK (Hrvatski Autoklub/Kroatiska bilklubben). Trafikinformation för Kroatien finns även på HAC (Hrvatske autoceste/Kroatiska vägar).

* Vägavgifter tas ut vid särskilda för ändamålet avsedda betalstationer på motorvägarna.

* För information om vägavgifter, bensinpriser, färjeförbindelser och allmän trafikinformation kan man ringa HAK på tel +385 (0)1 46 40 800, +385 (0)1 46 40 800 dygnet runt, året om.

* Telefonnumret till kroatisk vägservice, som mot avgift bl.a. kan hjälpa till med reparationer och bärgning är 1987. Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987.

* Från den 17 juni 2009 är tillåten alkoholkoncentration vid körning 0,5 ‰. Promillegränsen gäller så länge man inte begår någon trafikförseelse. I fall av sådan blir man bestraffad både för trafikförseelsen och för att man kört under alkoholpåverkan (även om promillehalten är lägre än 0,5 ‰).

* Användning av säkerhetsbälte vid körning är obligatoriskt.

* Halvljus skall vara på under vinterhalvåret (dvs. då vintertid råder). Under sommartid behöver man inte ha ljusen på.

* Det är förbjudet att köra och tala i mobiltelefon samtidigt.

* Tillåten fart är: 50 km/h i orter, 90 km/h utanför orter, 110 km/h på vägar som är bara för motorfordon och 130 km/h på motorvägar.

* Vid på- och avstigning från tåg bör man vara uppmärksam på att det ofta är ett långt avstånd mellan tågets trappavsats respektive plattform.

* Varningsanordningarna vid järnvägskorsningarna kan vara bristfälliga.

Försäkringsskydd

Ta det Europeiska sjuk- försäkringskortet (EU-kortet) vid resa inom EU. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa och kan beställas kostnadsfritt på försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan

Normalt omfattar det reseskydd som ingår i hemförsäkringen 45 dagar. Om man avser att stanna utomlands längre tid än så måste skyddet förlängas. Läs alltid villkoren i din hemförsäkring! Det kan bli aktuellt att teckna en tilläggsförsäkring, t.ex. om man avser bedriva extremsporter. Många försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar vid utlandsresor. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Har du försäkring och behöver hjälp kan du kontakta försäkringsbolagets alarmcentral. På ditt försäkringskort kan du hitta information om vilken alarmcentral du tillhör. Där finner du även alarmcentralens kontaktuppgifter. Försäkringskortet är ett intyg på att du är försäkrad och är därför bra att ta med sig på resan. Telefonnummer till försäkringsbolagens alarmcentraler finns nedan under rubriken "Övriga upplysningar/Viktiga telefonnummer."

Övriga upplysningar

Råd inför utlandsresan

Gör kopior på alla värdehandlingar som t.ex. pass, visering, biljetter, försäkringar, kreditkort och liknande! Förvara kopiorna separat från originalen och lämna gärna en kopia hos någon hemma. Researrangören kan hjälpa till med eventuellt utfärdande av nya biljetter.

Språk

De flesta turistarbetare i Kroatien talar engelska. Menyn finns ofta på flera språk och kyparna kan normalt ta upp beställningar på engelska eller tyska. Vid kusterna, särskilt i Istrien, är det många som talar italienska. De yngre talar i regel engelska, däremot är det bland den äldre befolkningen och då i synnerhet på landsbygden inte lika vanligt. Många äldre kan dock kommunicera på tyska och ibland också på ryska.

Betalningsmedel och betalningssätt

Den 1 januari 2023 anslöts Kroatien till eurosamarbetet och införde euron (EUR) som valuta. 1 euro = 100 cent.

Det går oftast bra att betala med kontokort. De vanligaste är Master Card, VISA, American Express och Diners. Det finns gott om bankomater med uttagsinstruktioner på flera språk.

Banker – öppettider

Bankerna är öppna måndag till fredag från 08.00 till 19.00, på lördagar de flesta från 08.00 till 12.00. Bankerna är stängda söndagar. Lokala avvikelser kan förekomma.

Postkontor – öppettider

Postkontoren är öppna måndag till fredag från 08.00 till 20.00, lördagar från 08.00 till 12.00. Frimärken kan köpas på postkontor och i många tidningsstånd. Lokala avvikelser kan förekomma.

Kollektivtrafik

Kroatien har en väl utbyggd kollektivtrafik.

Foto behövs vid köp av månads- eller årskort på kroatiska tåg, spårvagnar och bussar. Giltig ID-handling skall kunna uppvisas i samband med köpet.

Biluthyrning

Kroatiska biluthyrningsföretag kan ha särskilda villkor beroende på om man planerar att åka hyrbil från Kroatien till utlandet. Var även uppmärksam på att särskilda regler gäller för inresa med hyrbil i landet! Informera biluthyrningsfirman om dina resplaner i förväg och läs biluthyrningsfirmans standardavtalsformulär för att ta reda på vad som gäller.

Förfarande i händelse av borttappat pass

I händelse av stulet/förlorat pass skall man i första hand anmäla stölden till polisen och be om kopia av polisanmälan. Denna handling lämnas in i samband med ansökan provisoriskt pass (kostnad motsvarande 1 800 SEK). Vid utfärdande av provisoriskt pass, spärras det stulna/förlorade passet, som då inte längre kan användas som resehandling. 

Ambassaden Zagreb och honorärkonsulaten i Split, Rijeka och Dubrovnik  utfärdar provisoriska pass under ordinarie arbetstid. 

För mer information om utfärdande av pass, se sidan Ansökan om pass

Viktiga telefonnummer Kroatien

Enhetsnummer för alla nödsituationer: 112
Polis: 192
Brandkår: 193
Ambulans: 194
Vägservice: 1987 (Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987)
Taxi i Zagreb: 17 17 (Radio taxi)                         
                        12 12 (Taxi Cammeo)                        
                        14 14 (Eko taxi)

Nummerupplysningen: 11888 (endast i Kroatien, går ej att ringa från utlandet)
Sveriges ambassad i Zagreb: + 385 (0) 1 49 25 100
Sveriges konsulat i Rijeka: + 385 (0) 51 212 287
Sveriges konsulat i Split: + 385 (0) 91 6122 452 (mobilnummer) 
Sveriges konsulat i Dubrovnik: +385 (0) 20 357 943

Försäkringsbolagens alarmcentraler
Europeiska och Euro Alarm +46 770 45 69 20    
mail: erv-alarm@euro-center.se
Gouda Alarmcentral + 45 33 15 60 60    
mail: alarm@gouda-rf.se
SOS International +45 70 10 50 50    
mail: sos@sos.eu

Nyttiga länkar

- Information om din resa utomlands på UD:s webbplats - UD Resklar på Facebook - För dig som vill veta mer om Kroatien, här kan du även hitta kartor - Reseinformation om Kroatien på svenska från kroatiska turistrådet
- Information om boende - Adriatic
- Aktuella evenemang, information om kollektivtrafik, kontaktuppgifter till sjukhus, banker, pensionat, hotell m.m. i Zagreb
- Information om boende, uthyrning av bilar
- Information om segling i Kroatien
- Väder- och sjörapporter m.m.
- Folkhälsomyndigheten - Imenik.hr - Telefonski Imenik

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer