• Svenska

Om utlandet Kina

Inför resan

På UD:s webbplats finns information om vad ambassaderna och konsulaten kan hjälpa till med och vad resenären bör tänka på inför resan.

> www.ud.se/resklar

Inför utlandsresan
• Läs på om resmålet så att du vet om UD avråder
från resor och känner till de lagar och
sedvänjor som berör dig. Reseinformation och
reseråd finns på UD:s webbplats och Sweden
Abroad.
• Ladda ner UD:s app UD Resklar.
• Ha en försäkring som täcker hela resans längd
och planerade aktiviteter.
• Ha giltigt pass och visum när det krävs.
Kontrollera vad som gäller med landets
ambassad.
• Ha tillräckligt med pengar för hela resans längd
inklusive hemresebiljett och oförutsedda
händelser.
• Informera anhöriga om dina resplaner och om
hur du kommer att vara nåbar.
• Anmäl gärna dina kontaktuppgifter till den så
kallade svensklistan på ambassaden så att vi kan kontakta dig
vid behov.

Förbered din resa

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer