• Svenska

Om utlandet Kina

Behöver jag visum?

Svenska medborgare behöver visum för att besöka Kina. Detta söker man på China Visa Application Service Center i Stockholm eller i Göteborg.

Vid transit behövs oftast inget visum. Sedan 2013-01-01 kan svenska medborgare i transit till eller från tredje land stanna i Kina i upp till 72 timmar. Detta transitvisa söker man på flygplatsen vid ankomst. Man får inte lämna staden man anlänt till. Flygbiljett för vidare resa ut ur Kina måste uppvisas. För mer information klicka på länken: Kinas ambassad alternativt Peking Flygplats Informationssida

Vad gäller transit i Shanghai hänvisar vi till Generalkonsulatet i Shanghai.

Observera att passet måste ha längre giltighetstid än 6 månader även vid transit. Myndigheterna ser mycket hårt på inresebestämmelserna och sänder tillbaka passagerare med vändande plan om passet har kortare giltighetstid.
För resa till Tibet krävs ett speciellt inresetillstånd (Tibet Travel Permit) som söks via den resebyrå som bokar resan. Vid oroligheter i området skärps säkerheten och det kan vara svårt eller omöjligt att få inresetillstånd.