• Svenska

Om utlandet Kina

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus 

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige
Från och med den 6 februari måste utländska medborgare visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Testet får som huvud­regel vara max 48 timmar gammalt. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet, med undantag för vissa kategorier av rese­närer som ska göra att reglerna inte träffar fel. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder. Mer information se här.

Inreserestriktioner till Kina
UD:s avrådan från att resa bl.a. till Kina gäller t.o.m. 1 september 2021. I det fall man trots det behöver resa till Kina kan man ansöka om visering på Kinas ambassad i Sverige. Svenska ambassaden i Kina hänvisar till Kinas ambassad i Sverige för information om de lokala restriktioner och regler som gäller i den del av Kina man ska resa till.

Sedan 7 november kräver kinesiska myndigheter att resande från Sverige till Kina skall genomföra ett Covid-19-test samt ett blodprov för test av antikroppar innan avresa. För mer information hänvisar vi till kinesiska ambassadens hemsida.

Vid ankomst till Kina genomförs bl.a. Covid-19 test och det finns regler för karantän under 14 + 7 + 7 dagar efter ankomst. De första 14 dagarna tillbringas vid ett av myndigheternas anvisade hotell. Därefter genomförs 7 dagars observation i hemmet eller vid annan facilitet och slutligen inrapporterar man 7 dagar om sitt eget hälsotillstånd. Notera att regler och anvisningar kan ändras med mycket kort varsel. För mer information gällande inreseregler klicka här.

Observera att bestämmelserna kan ändras med kort varsel av kinesiska myndigheter och det är lokala myndigheter som beslutar hur och var karantänen skall äga rum. 

Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ. Vi uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Frågor gällande viseringar för individer som befinner sig i Kina
Vad gäller frågor kring viseringar hänvisar ambassaden till det lokala Public Security Bureau-kontoret i den stad man befinner sig.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 03 jun 2021, 09.56
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer