Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus 

Nya fall av Covid-19 uppdagades i Peking i början av juni. Lokala myndigheter uppger att det lokala utbrottet är under kontroll. Situationen i Peking förbättras dag för dag utan nya inrapporterade fall. Trots det kan det innebära  fortsatta svårigheter att resa till Peking och till andra städer/provinser från Peking. För mer och detaljerad information vänligen kontakta lokala myndigheter. Vi uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Inreserestriktioner till Kina
Kinesiska myndigheter har aviserat om nya regler gällande test före inresa. För mer information se här. Kinesiska myndigheter införde 28 mars 2020 inreserestriktioner för utländska medborgare. Det temporära förbudet gäller även de utländska medborgare som innehar giltigt visum eller uppehållstillstånd.

Vissa undantag från inreseförbudet samt mer information finns att hitta på Utrikesministeriets hemsida. Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa nya procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ.

Frågor gällande viseringar för individer som befinner sig i Kina
Vad gäller frågor kring viseringar hänvisar ambassaden till det lokala Public Security Bureau-kontoret i den stad man befinner sig.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 27 jul 2020, 10.15
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands