Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus 


Inreserestriktioner till Kina
Kinesiska myndigheter införde 28 mars 2020 inreserestriktioner för utländska medborgare. Det temporära förbudet gäller även de utländska medborgare som innehar giltigt visum eller uppehållstillstånd.

Vissa undantag från inreseförbudet samt mer information finns att hitta på Utrikesministeriets hemsida. Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa nya procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ.

Information om karantän
Det är fortfarande aktuellt med 14-dagars obligatorisk karantän för samtliga inresande oavsett vilket land man reser in från. Det är kinesiska myndigheter som beslutar om huruvida karantän ska ske i den stad man reser in i eller om resan kan fortsätta till slutdestinationen. Vänligen notera att familjer kan komma att separeras beroende på storlek och ålder på barnen samt att eventuella kostnader relaterade till hälsokontroller och karantän bekostas av den enskilde. Ett s.k. Nucleic Acid Test (NAT) är numera obligatoriskt vid ankomt och bekostas även detta av den enskilda.

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare som bor i Kina och avser att återvända dit efter vistelse i annat land att i förväg ta kontakt med sitt bostadsområde samt de lokala myndigheterna i aktuell provins för att få uppdaterad information om vad som gäller med anledning av karantän etc. Detta då ambassaden har fått information om att reglerna kan se mycket olika ut beroende på vilken provins man har som slutdestination.

Många turistattraktioner, skolor och företag i Kina håller tills vidare stängt. Annan infrastruktur, exempelvis kollektivtrafik, sjukvård och tillgång på förnödenheter fungerar dock i stort sett normalt. 

Visum för utländska medborgare i Kina
Kinas statsråd meddelade 1 mars att alla visum som utfärdats till individer som befinner sig i Kina under tiden för epidemin automatiskt förlängs med två månader, läs mer här.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC ochWHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 27 maj 2020, 10.09
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands