• Svenska

Om utlandet Kina

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser


Inresa till Kina

Ett generellt inreseförbud råder sedan mars 2020. Undantag från inreseförbudet och utfärdande av viseringar för inresor görs efter särskilt bedömning av kinesiska ambassaden i Stockholm.

För information om inreserestriktioner till Kina hänvisas till Kinas ambassad i Sverige. Vid resor inom Kina uppmanas svenska medborgare att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar, lokala restriktioner och regler.

Sedan november 2020 kräver kinesiska myndigheter att resande från Sverige till Kina skall genomföra ett Covid-19-test samt test av antikroppar innan avresa. För mer information hänvisas till kinesiska ambassadens hemsida.

Vid inresa till Kina gäller tre veckors centraliserad karantän på anvisat karantänshotell. Vid inresa genomförs bl.a. covid-19 test. Notera att regler och anvisningar kan ändras med mycket kort varsel. För mer information gällande inreseregler klicka här

Observera att bestämmelserna kan ändras med kort varsel av kinesiska myndigheter och det är lokala myndigheter som beslutar hur och var karantänen skall äga rum.

Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att noga överväga eventuell inresa givet den strikta hantering som gäller vid inresor. Vi uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Inresa till Sverige

Det råder ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES till Sverige sedan mars 2020. Förbudet har förlängts i omgångar och gäller vid senaste förlängningen till och med den 31 januari 2022. Läs mer på Regeringskansliets webbsida.

För frågor och information om vad som gäller vid inresa till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet hänvisas till polisens webbsida.

Utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa till Sverige.

Sedan juli 2021 råder skärpt rekommendation om testning för covid-19 vid ankomsten till Sverige efter utlandsvistelse. Detta gäller även svenska resenärer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19, www.regeringen.se/vaccin

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 03 jan 2022, 15.38
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer