Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Avrådan

Kina - avrådan

UD har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus

Kinesiska myndigheter inför från och med 00:00 den 28 mars 2020 inreserestriktioner för utländska medborgare. Det temporära förbudet gäller även de utländska medborgare som innehar giltigt visum eller uppehållstillstånd. Vissa undantag från inreseförbudet samt mer information finns att hitta på Utrikesministeriets hemsida. 

Ambassaden har även mottagit information från Civil Aviation Administration of China rörande reducering av internationella flighter in till Kina. För mer information angående detta se deras hemsida - CAAC.

Vänligen notera att ambassaden har
mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa nya procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ.

Internationella flyg till Peking omdirigeras sedan den 23:e mars från huvudstaden och landar numera i en av 12 städer runtom i Kina. Kinesiska myndigheter hänvisar till respektive flygbolag för att få reda på var flyget kommer att landa. Klicka här för mer information.


Det är fortfarande aktuellt med 14-dagars obligatorisk karantän för samtliga inresande oavsett vilket land man reser in från. Samtliga passagerare kommer att behöva stiga av planet vid ankomst för att genomgå hälsokontroller inklusive ett obligatoriskt Corona-test. Det är kinesiska myndigheter som beslutar om huruvida karantän ska ske i den stad man reser in i eller om resan kan fortsättta till slutdestinationen. Vänligen notera att familjer kan komma att separeras beroende på storlek och ålder på barnen samt att eventuella kostnader relaterade till hälsokontroller och karantän bekostas av den enskilde.

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare som bor i Kina och avser att återvända dit efter vistelse i annat land att i förväg ta kontakt med sina respektive bostadsområden för att förhöra sig om vad som gäller lokalt efter ankomst till Kina.

Kinas statsråd meddelade 1 mars att alla visum som utfärdats till individer som befinner sig i Kina under tiden för epidemin automatiskt förlängs med två månader, läs mer här.

Många turistattraktioner, skolor och företag i Kina håller tills vidare stängt. Annan infrastruktur, exempelvis kollektivtrafik, sjukvård och tillgång på förnödenheter har däremot inte påverkats i samma omfattning som i Hubei-provinsen.

Aktuell reseavrådan och rekommendation
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

17 mars meddelade regeringen att ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige införs från och med 19 mars. Beslutet gäller länder som inte är medlemmar i EU eller EFTA. Det innebär att svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC ochWHO:swebbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 27 mar 2020, 10.45
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands