Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus 

Situationen i Peking förbättras dag för dag utan nya inrapporterade fall. Trots det kan det innebära fortsatta svårigheter att resa till Peking och till andra städer/provinser från Peking. För mer och detaljerad information vänligen kontakta lokala myndigheter. Vi uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Inreserestriktioner till Kina
UD:s avrådan från att resa bl.a. till Kina gäller t.o.m. den 15 november. I det fall man trots det behöver resa till Kina kan man ansöka om visering på Kinas ambassad i Sverige. Ambassaden hänvisar till Kinas ambassad för information om de lokala  restriktioner och regler som gäller i den del av Kina man ska resa till. Vid ankomst till Kina genomförs bl.a. Covid-19 testning och det finns regler för karantän under 14 dagar efter ankomst. För mer information klicka här. Bestämmelserna kan ändras med kort varsel av kinesiska myndigheter och det är lokala myndigheter som beslutar hur och var karantänen skall äga rum.

Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa nya procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ.

Frågor gällande viseringar för individer som befinner sig i Kina
Vad gäller frågor kring viseringar hänvisar ambassaden till det lokala Public Security Bureau-kontoret i den stad man befinner sig.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 22 sep 2020, 11.51
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands