• Svenska

Om utlandet Kina

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Covid 19 och situationen i Peking

Smittspridningen ökar för närvarande på en rad platser i Kina. Var uppmärksam på lokala myndigheters råd och riktlinjer, vilka kan ändras med kort varsel. Det kan vara bra att vara förberedd på perioder av hemkarantän. Centraliserad karantän är fortsatt huvudregel för personer som smittas av Covid 19.

För närvarande pågår intensiv testning och smittspårning i Peking. Observera att PCR-test krävs både inför och efter ankomst till Peking från andra delar av Kina.

Covid 19 och situationen i Shanghai

För information angående situationen i Shanghai, se generalkonsulatets särskilda reseinformation angående Covid-19 här.

Inresa till Kina

Ett generellt inreseförbud råder sedan mars 2020. Undantag från inreseförbudet och utfärdande av viseringar för inresor görs efter särskild bedömning av kinesiska ambassaden i Stockholm.

För information om aktuella inreserestriktioner till Kina hänvisas till Kinas ambassad i Sverige. Vid resor inom Kina uppmanas svenska medborgare att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar, lokala restriktioner och regler.

Sedan november 2020 kräver kinesiska myndigheter att resande från Sverige till Kina skall genomföra flera Covid-19-test, besvara frågor m.m. innan avresan. Efter inresan till Kina gäller centraliserad karantän på anvisat karantänhotell. Ett antal covid-19 tester m.m. genomförs under karantän vistelsen. Den som testar positivt för Covid-19 under vistelsen i Kina tas om hand för sjukhusvård eller förs till ett karantäncenter, oavsett om några allvarliga symptom uppvisas. Utskrivning sker först efter uppvisande av negativt testresultat vid flera tillfällen.

Observera att bestämmelserna kan ändras med kort varsel av kinesiska myndigheter och det är lokala myndigheter som beslutar hur och var karantänen skall äga rum. Karantänstiden kan även variera beroende på ort och inreserutt. För information om aktuella inreserestriktioner hänvisas till Kinas ambassad i Sverige.

Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att noga överväga eventuell inresa givet den strikta hantering som gäller vid inresor. Vi uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Inresa till Sverige

Den 1 april 2022 upphörde inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES att gälla. Det innebär också att krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige togs bort.

För frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19, www.regeringen.se/vaccin

Information och kontakter i Sverige

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 01 dec 2022, 18.21
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer