Om utlandet Kanada

Ansökan om pass för barn under 18 år i Kanada

För barn under 18 år och som tidigare haft svenskt pass medtas följande handlingar (i original eller av notarius publicus bevittnad kopia). Pass för barn under 12 år är giltiga i 3 år. Observera att barnet måste åtföljas av en vårdnadshavare och att ni måste beställa tid innan besöket. Klicka här för onlinebokning.

  • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap: Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF
  • Tidigare pass. Om förlorat, medtas polisanmälan. .
  • Giltig fotolegitimation (om barnet har ett sådant) om passet har gått ut eller är förlorat.
  • Födelsebevis, om barnet aldrig bott i Sverige, som visar föräldrarnas namn.
  • Skriftligt medgivande av båda föräldrarna: vardnadshavares_medgivande.PDF. Om bara en av föräldrarna har vårdnaden skall detta styrkas med ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut.
  • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation med namnteckning. Den svenska föräldern skall visa upp svenskt pass / nationellt id-kort.
  • Om barnet inte är fött i Kanada: kanadensiskt uppehållstillstånd, eTA, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om barnet blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001.
  • Den svenska förälderns status i landet där barnet föddes. I Kanada: kanadensiskt uppehållstillstånd, eTA, Permanent Residence Card, kanadensiskt medborgarskapstillstånd (ej medborgarskapskortet) eller svenskt medborgarskapsbevis för den som återfått sitt svenska medborgaskap efter 1 juli 2001.
  • Vigselbevis om det är pappan som är svensk och barnet föddes före 1 april, 2015.

Avgiften betalas med debitkort, kreditkort eller kontanter vid ansökningstillfället.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

Observera! Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Information om medborgarskap och att behålla svenskt medborgarskap.