Om utlandet Kanada

Samordningsnummer

Svenska medborgare som aldrig haft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste tilldelas ett samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett svenskt pass eller nationellt ID-kort. Detta gäller även nyfödda barn till svenska medborgare.

Det är ambassaden som ansvarar för att utreda frågan om svenskt medborgarskap och rekvirera samordningsnummer. 

Ambassaden i Ottawa rekvirerar endast samordningsnummer för de personer som avser att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ambassaden.

Om du planerar att ansöka om pass eller nationellt ID-kort i Sverige är det Polismyndigheten som ansvarar för rekvirering av samordningsnummer.

Process och handläggning

Namnanmälan och underlag som styrker det svenska medborgarskapet lämnas in till ambassaden eller närmaste konsulat. Handlingarna måste lämnas in genom personlig inställelse. Är sökanden minderårig måste minst en av vårdnadshavarna vara närvarande.

Handläggningen är kostnadsfri förutom en kuriravgift som tillkommer när handlingarna lämnas in till ett konsulat. 

Följande handlingar i original ska medtas:

 • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna och av den sökanden om han eller hon har fyllt 12 år. Blankett finns här
 • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Statement of Live Birth eller förlossningsjournal som visar vem som fött barnet.
 • Svenskt pass för den svenska föräldern samt pass eller annan giltig fotolegitimation med namnteckning för den utländska föräldern.
 • Föräldrarnas vigselbevis om barnet är fött före den 1 april 2015 och pappan är den svenska medborgaren.
 • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern (gäller ej för barn födda den 1 april 2015 eller senare).
 • Har vårdanden tillerkänts den ene föräldern eller annan person krävs ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut.

För den svenska föräldern, ETT av följande dokument:    

 • eTA
 • Kanadensiskt uppehållstillstånd
 • Permanent Resident Card
 • Kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001 
 • Bevis på svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter den 1 juli 2001 eller Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen.

Ambassaden kan vid behov begära ytterligare dokumentation. Handläggningstiden är normalt 1-2 månader om ansökan är komplett.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga handlingar.

Önskar ni endast göra en namnanmälan för ett nyfött barn och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort, kan ni läsa om detta på Skatteverkets hemsida.