Om utlandet Kanada

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket. 

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

På ambassaden Ottawa kan du som vårdnadshavare ansöka om pass för barnet. Det gäller om barnet är svensk medborgare. Du behöver inte registrera barnet hos Skatteverket innan du gör passansökan. Om barnet inte är registrerat hos Skatteverket görs det normalt i samband med passansökan.

För ambassaden Ottawa ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är ambassaden som beställer ett samordningsnummer.

Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn.

Ambassaden Ottawa får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Ansökan om pass sker i två steg.

Passansökan inleds med att ambassaden Ottawa säkerställer att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar ambassaden samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för att avsluta passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.
Information om vad som krävs vid rekvisition om samordningsnummer hittar du här.

Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida