Meny
  • Svenska

Om utlandet Kanada

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

CORONAVIRUS (covid-19)KANADA 

Sveriges regering har stoppat icke nödvändiga resor till Sverige

Svenska regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige.  Alla resor stoppas inte, svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Beslutet gäller bara för personer som reser till Sverige från ett land utanför Europa/EES-området. Beslutet gäller från 19 mars. Läs mer här. 

UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av covid-19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här.

Läget i Kanada och hur du når ambassaden

Du kan nå ambassaden måndag till fredag kl. 09.00 – 12.00, på telefonnummer +1 613-244 8200 och per e-post.

När ambassadens växel är stängd kopplas du vidare till UD:s konsulära jour (+46 8 405 50 05). Ambassaden tar endast emot besök i akuta ärenden på förbokade tider, ring eller maila oss.

Du kan också ringa ett särskilt telefonnummer på UD som inrättats för frågor kring coronaviruset och resande (+46 8 405 92 00).

För uppdateringar från ambassaden, anmäl dig på svensklistan

Ett stort antal sjukdomsfall med anledning av coronavirus finns i Kanada och kanadensiska myndigheter har vidtagit omfattande åtgärder för att minska smittspridningen. 

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Dessa kan se olika ut beroende på vilken provins man befinner sig i.

Var uppmärksam på att kanadensiska myndigheter för tillfället begränsat möjligheten att resa till, från och inom Kanada. Man har också infört obligatorisk självisolering för alla som reser in i Kanada.

Ta del av reseanvisningar från kanadensiska utrikesdepartementet, Global Affairs Canada.

Information från kanadensiska migrationsverket IRCC finns på deras hemsida. 

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 12.52
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor