Om utlandet Finland

Namnändring

Den som har bytt namn eller ordningen på namnen (till exempel i samband med giftermål) ska registrera ändringen hos Skatteverket i Sverige. Korrekta uppgifter i Skatteverkets folkbokföring krävs för ansökan om pass eller nationellt id-kort. Kontrollera med Skatteverket att ändringen är gjord innan du ansöker om pass.

Registreringen sker genom att sända ett utdrag ur det finska befolkningsdatasystemet (som fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) till

Skatteverket
Folkbokföringsenheten
SE-881 52 Sollefteå
SVERIGE

Utdraget ska vara i original, på svenska och får vara högst en (1) månad gammalt. Skriv ditt svenska personnummer på utdraget. Observera att både nuvarande och tidigare namn ska framgå av utdraget, samt datum då ändringen trätt i kraft. Glöm inte att meddela Skatteverket vilken ändring som ska göras.