Meny

Om utlandet Chile

Pension och levnadsintyg

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Pensionsmyndigheten. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ansökan om svensk pension

Chile är en av de konventionsländer som Sverige har direkt avtal med för ansökan om svensk ålderspension eller efterlevnadspension.

Som bosatt i Chile bör man därför vända sig till den chilenska pensionsmyndigheten - Superintendencia de Pensiones, som skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Har du ej möjlighet att söka hos den chilenska myndigeheten kan du skicka in blanketten PM8312 (instruktioner medföljer i blanketten).

Försäkringskassan har fortsatt ansvar för sk. sjukersättning.  

Levnadsintyg

För att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut din pension bör du varje år lämna in ett levandsintyg. Intyget ska vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution.

Godkända myndigheter som kan intyga levnadsintyg:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • svenska kyrkan
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Om du inte har fått något levnadsintyg kan det bero på att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten. Du kan anmäla din nya adress på levnadsintyget eller kontakta Pensionsmyndigheten: Anmäl förändringar

Skriv ut blankett: Levnadsintyg (pdf, 102kB)

Skicka in blanketten:

Stämplat och signerat levnadsintyg kan skickas in elektroniskt via Pensionsmyndighetens hemsida: Skicka in levnadsintyg

Address för att skicka på post:
Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Om du skickat in levandsintyget elektroniskt behöver du inte skicka det per post.

Mer information om levnadsintyg finner du här:

Lämna ett levnadsintyg

Intyg om svensk pension

För utfärdande av Intyg om svensk pension bör officiell svensk handling från Pensionsmyndiheten eller Försäkringskassan presenteras vid ambassaden. Handlingen bör vara i original och från innevarande år.

Besked om uppbärande av svensk pension ska vara utfärdad av Pensionsmyndigheten. När det gäller intyg om sjukersättning ska handlingen vara utfärdad av Försäkringskassan.

Ambassaden utfärdar enbart intyg om svensk pension för personer bosatta i Chile. Personer som är folkbokförda i Sverige rekommenderas att före utresan införskaffa, översätta och legalisera handlingar som kan erfordras under besöket i Chile.

Kostnad för intyg, vänligen se: Konsulära avgifter

Avliden

Om en anhörig som har svenskt medborgarskap och/eller pension i Sverige har avlidit i Chile ska du kontakta ambassaden. För att registeringen av dödsfallet ska kunna anmälas till folkbokföringsmyndigheten i Sverige krävs att man lämnar in ett chilenskt dödsbevis på ambassaden. Om det är möjligt uppvisas också en handling från Sverige där personnumret framgår samt id-kort och/eller pass.

Kontaktuppgifter och öppettider:

Ambassaden i Santiago de Chile: Kontakt

Pensionsmyndigheten i Sverige: Pensionsmyndigheten - Kontaka oss

Chilenska pensionsmyndigheten: Superintendencia de pensiones - Contacto 

Senast uppdaterad 27 nov 2019, 14.02