Om utlandet Chile

Pension och levnadsintyg

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Ansökan om pension

Chile är en av de konventionsländer som Sverige har direkt avtal med för ansökan om svensk ålderspension eller efterlevnadspension.

Läs här om hur du ansöker om din svenska pension om du är bosatt i Chile.

Läs mer

Levnadsintyg

För att du ska kunna få din pension utbetald bör du varje år lämna in ett levandsintyg. Intyget ska vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution.

Klicka här för mer information om hur du lämnar in ditt levnadsintyg från Chile.

Läs mer

Intyg om svensk pension

Behöver du intyga att du får pension från Sverige inför en chilensk myndighet?

Ambassaden kan utfärda ett intyg om svensk pension på basis av en officiell svensk handling. Läs mer om hur du går tillväga här.

Läs mer