Om utlandet Chile

Intyg om svensk pension

För utfärdande av Intyg om svensk pension bör officiell svensk handling från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan presenteras vid ambassaden. Handlingen bör vara i original och från innevarande år.

Besked om uppbärande av svensk pension ska vara utfärdad av Pensionsmyndigheten. När det gäller intyg om sjukersättning ska handlingen vara utfärdad av Försäkringskassan.

Boka tid hos ambassaden: Kontakt & Öppettider
Kostnad för intyg, vänligen se: Konsulära avgifter

Ambassaden utfärdar enbart intyg om svensk pension för personer bosatta i Chile. Personer som är folkbokförda i Sverige bör översätta och legalisera nödvändiga handlingar i Sverige: UD Legaliseringar - Regeringen.se.

 

Senast uppdaterad 01 sep 2020, 15.05