Om utlandet Chile

Ansökan om pension

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär. Du väljer själv när du ska ansökan om din pension, men du kan tidigast ta ut pension från och med den månad du fyller 62 år.

Chile är en av de konventionsländer som Sverige har direkt avtal med för ansökan om svensk allmän pension eller efterlevnadspension.

Allmän pension

Som bosatt i Chile bör man därför vända sig till den chilenska pensionsmyndigheten - Superintendencia de Pensiones, som skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Har du ej möjlighet att söka hos den chilenska myndigheten kan du skicka in blanketten PM8312 till Pensionsmyndigheten. Öppna länken och ladda ner formuläret på svenska eller engelska. Instruktioner medföljer i blanketten.

Mer information finner du här: Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land | Pensionsmyndigheten

Efterlevnadepension

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Vilken ersättning du kan ha rätt till beror på om du är efterlevande barn, make, maka eller sambo.

Kontakta Pensionsmyndigheten för att få en ansökningsblankett eller mer information: Efterlevandepension om du bor utanför Sverige | Pensionsmyndigheten

Sjukersättning

Försäkringskassan har fortsatt ansvar för sjukersättning och andra bidrag. För mer information besök: Privatperson (forsakringskassan.se)

 

Senast uppdaterad 07 mar 2022, 15.40