Om utlandet Chile

Ansökan om pension

Chile är en av de konventionsländer som Sverige har direkt avtal med för ansökan om svensk ålderspension eller efterlevnadspension.

Som bosatt i Chile bör man därför vända sig till den chilenska pensionsmyndigheten - Superintendencia de Pensiones, som skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Har du ej möjlighet att söka hos den chilenska myndigeheten kan du skicka in blanketten PM8312 (instruktioner medföljer i blanketten).

Försäkringskassan har fortsatt ansvar för sk. sjukersättning.  

Senast uppdaterad 01 sep 2020, 15.04