Meny

Om utlandet Chile

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Nya coronaviruset

Chile har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med ökande smittspridning i samhället. För generell information och råd om coronaviruset se Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

Flygtrafik

Flygtrafiken har påverkats kraftigt och för närvarande avgår inga reguljära flyg direkt till Europa. De enda möjligheterna ambassaden känner till är att resa med Latam till São Paulo eller Miami, och därifrån vidare till Europa. Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel.

Från São Paulo finns flyg till flera europeiska städer, se aktuell information på ambassaden i Brasilias hemsida. Det går också att boka hela sträckan mellan Santiago och Frankfurt på Latams hemsida (däremot ej till Sverige).

Från Miami går det att köpa resor till flera europeiska städer. För att mellanlanda i USA krävs en elektronisk resehandling (ESTA) eller visum. Observera att förbud mot inresa och mellanlandning i USA råder för resenärer som under de senaste 14 dagarna vistats i bl.a. Sverige. Ytterligare restriktioner kan komma att införas. Kontrollera med ditt flygbolag att de accepterar transit i Miami med ESTA eller med ditt amerikanska visum. Kontrollera också den senaste reseinformationen på ambassaden i Washingtons hemsida. Såväl tillgången till flyg som reserestriktionerna kan komma att ändras med kort varsel.

Iberia och Air France har aviserat att de planerar att återuppta resor från Chile till Europa fr.o.m. den 22 juni respektive den 9 juli, till att börja med en gång i veckan. Förändringar kan dock ske. Det finns risker med att boka biljetter med bolag som ännu inte återupptagit sina flygningar då många har fått sina resor avbokade utan att få pengarna tillbaka (istället ges ett presentkort/voucher).

Resenärer som önskar återvända till Sverige bör informera ambassaden om sin situation. Därefter rekommenderas beredskap att med mycket kort varsel bege sig till flygplatsen i Santiago för avresa till Europa. Stannar du kvar i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar för att klara flera månader utan möjlighet att resa till Sverige.

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Resenärer rekommenderas att säkra den fortsatta resan till slutdestinationen i Sverige innan avresa från Chile, samt ta med dokumentation som styrker hela resan till Sverige. Annars riskerar man att inte få gå ombord på planet från Chile. Vi saknar information om vilka begränsningar som gäller för övriga länder. Kontakta ditt flygbolag för information eller sök information via lokala myndigheter. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Chiles gränser är stängda för inresande utländska medborgare. Chilenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd får resa in. Samtliga inresande behöver iaktta 14 dagars karantän.

Spridningsreducerande åtgärder

En form av undantagstillstånd gäller i hela Chile vilket bl.a. innebär att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas. Utegångsförbud mellan kl 22 och 05 har utlysts i hela landet.

I stora delar av Chile, bl.a. i huvudstadsområdet, råder total karantän. En lista över vilka områden som är påverkade finns på regeringens hemsida under rubriken ”Plan de Acción por Coronavirus”. I hela landet råder karantän för personer från 75 års ålder. Besked om nya karantänsbestämmelser meddelas löpande av regeringen. Tillstånd för att gå ut trots karantänen går att ansöka om via Comisaría Virtual för att bl.a. besöka sjukhus, mataffär, apotek och bank. Information om undantagen och ansökan om tillstånd finns på den chilenska regeringens hemsida. Resenärer ska kunna ta sig till/från sina flyg om de kan uppvisa boardingkort (digitalt eller fysiskt). Kontroller genomförs av polis och militär för att säkerställa att karantänsbestämmelser iakttas.

Användning av munskydd är obligatoriskt på alla offentliga platser inomhus där mer än 10 personer är samlade, till exempel mataffärer, shoppingcentrum, banker och flygplatser. Dessutom är det obligatoriskt i hissar, kollektivtrafik och persontransporter inklusive flyg. Vissa kommuner har infört krav på munskydd på alla offentliga platser.

Förbud råder mot att resa till semesterbostäder och restriktioner råder bl.a. för resor från huvudstadsregionen. På ett flertal platser i landet genomförs kontroller som bl.a. innebär att personer som befinner sig i karantän eller uppvisar symptom på COVID-19 kan nekas fortsatt resa. Resor till Rapa Nui (Påskön) är begränsade. Ytterligare geografiska reserestriktioner har införts och kan utökas. Kryssningsfartyg tillåts inte lägga till i chilenska hamnar t.o.m. den 30 september.

Biografer, teatrar, restauranger, pubar, klubbar och gym över hela landet är stängda på obestämd tid. Restauranger får dock erbjuda mat för avhämtning. Evenemang med över 50 deltagare är förbjudna. Information om dessa och ytterligare åtgärder finns på regeringens hemsida.

Uppmaningar och information till svenskar i Chile

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Läs mer på ambassadens frågor och svar. För information om smittspridning och hälsoråd i Chile se chilenska hälsoministeriets hemsida och deras hälsotjänst Salud Responde. På regeringens hemsida finns information om antalet bekräftat smittade i Chile.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Om du inte vet hur du ska arrangera din hemresa till Sverige bör du informera ambassaden om din situation. Anmäl dig till svensklistan här.

Sociala protester

Sedan oktober 2019 har sociala protester i Chile följts av våldsamma upplopp med betydande skadegörelse. Protesterna och våldsyttringarna har minskat i omfattning men kan fortfarande uppstå. Byggnader har vandaliserats, däribland butiker, hotell och restauranger. Infrastruktur för bil- och kollektivtrafik är i vissa fall påverkade av skadegörelse.

Svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier, vara uppmärksamma på sin omgivning och undvika protester.

Senast uppdaterad 26 jun 2020, 10.25
Ambassadens reseinformation