Om utlandet Chile

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Coronaviruset (covid-19)

- Resor till och inom Chile

UD har förlängt avrådan för icke nödvändiga resor t.o.m. den 31 januari 2021 för resor till Chile och andra länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. För generell information och råd om coronaviruset se Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

Chiles gränser öppnades upp för inresande utländska medborgare, exklusivt genom flygplatsen Arturo Merino Benítez (SCL) i Santiago, från och med den 23 november 2020 (se officiellt protokoll). Chiles övriga gränser förblir stängda för inresande utländska medborgare, med mycket få undantag som beskrivs på chilenska regeringens websida Chile Atiende

Inreserestriktioner uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via chilenska myndigheter gällande senaste inreseregler. Information om vad som krävs för inresa till Chile, för både utländska och chilenska medborgare, finns på chilenska hälsoministeriet:s hemsida.  Information på engelska publiceras och uppdateras löpande på flygplatsen SCL:s hemsida.

- Om smittspridning och åtgärder i Chile

Sammanfattad information om smittspridningen av coronaviruset och läget i Chile finns på den chilenska regeringens hemsida.

En form av undantagstillstånd gäller i hela Chile vilket bl.a. innebär att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas. Utegångsförbud mellan kl 22:00 och 05:00 gäller i hela landet. Läs mer om detta och andra åtgärder här: Plan de Acción.

Chilenska regeringen har presenterat en nationell ”steg för steg” plan om återöppnande av samhället, men karantänsbestämmelser råder fortfarande i ett flertal kommuner. Läs mer om karantänsreglerna i varje steg och följ status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen här: Paso a paso.

I kommuner där det råder karantän krävs tillstånd för att bl.a. besöka sjukhus, mataffär, apotek och bank, detta söks vía Comisaría Virtual. Kontroller genomförs av polis och militär för att säkerställa att karantänsbestämmelser iakttas.

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

- Om resor från Chile till Europa/Sverige

Det råder tillfälligt inreseförbud till Sverige. Undantag gäller för svenska och europeiska medborgare, samt personer med uppehållstillstånd och nära familjemedlemmar. Mer information här.

Flygtrafiken har påverkats kraftigt. Iberia, Air France och KLM har återupptagit flygningar från Santiago till Europa, men med färre avgångar än under normala omständigheter. Därutöver finns möjlighet att flyga till Europa med LATAM via São Paulo eller Miami - för information om reserestriktioner och flygavgångar från dessa städer, läs reseinformationen från ambassaden i Brasilia respektive Washington.

Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. Flera avgångar har försenats eller ställts in. Det finns risker med att boka biljetter med bolag som ännu inte återupptagit sina flygningar då många har fått sina resor avbokade utan att få pengarna tillbaka (istället ges ett presentkort/voucher).

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Resenärer rekommenderas att säkra den fortsatta resan till slutdestinationen i Sverige innan avresa från Chile, samt ta med dokumentation som styrker hela resan till Sverige. Annars riskerar man att inte få gå ombord på planet från Chile. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Stannar du kvar i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Mer information om transport till flygplatsen samt resor mellan regioner och kommuner i karantän finns på Santiagos flygplats hemsida.

- Mer information till svenskar i Chile

För information om smittspridning och hälsoråd i Chile se chilenska hälsoministeriets hemsida och deras hälsotjänst Salud Responde. På regeringens hemsida finns information om antalet bekräftat smittade i Chile.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Anmäl dig till svensklistan för att kunna ta emot viktig konsulär information.

Sociala protester

Sedan oktober 2019 har sociala protester i Chile följts av våldsamma upplopp med betydande skadegörelse av byggnader, kollektivtrafik mm. Protesterna och våldsyttringarna har minskat i omfattning under pandemin men kan trappas upp snabbt. Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kan uppstå plötsligt.

Svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier, vara uppmärksamma på sin omgivning och undvika protester.

Senast uppdaterad 05 jan 2021, 11.06
Ambassadens reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer