Om utlandet Chile

Levnadsintyg

För att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut din pension bör du varje år lämna in ett levandsintyg. Intyget ska vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution.

Få eller hämta blankett:

Pensionsmyndigheten skickar ut levandsintyg till bosatta i Chile från och med den 28 september 2020.

OBS COVID-19: Vanlig postgång från Sverige till utlandet har begränsats på grund av den rådande pandemin varav förseningar kan förekomma i dessa försändelser med levandsintyg. Vill du inte vänta på ditt levnadsintyg kan du själv skriva ut blanketten:

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • svenska kyrkan
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

OBS COVID-19: Under rådande omständigheter kan det vara svårt att ta sig till ambassaden eller konsulatet som många gjort tidigare år. Det går lika bra att vända sig till någon av de andra godkända myndigheterna - till exempel chilensk notarie eller polis, om de finns närmre till hands.

Om man har svårt att gå ut kan man fråga någon av dessa myndigheter, tex notarie, om det finns möjlighet till hembesök. Ambassaden gör inte hembesök.

Öppettider på ambassaden och konsulatet:

Om man vill komma till ambassaden i Santiago för underskrift av levnadsintyget bör man boka tid i förväg. Boka tid genom att skriva till ambassaden på ambassaden.santiago-de-chile@gov.se eller ring under ambassadens telefontid.

Konsulatet i Valparaíso är tillfälligt stängt på grund av karantän i regionen.

Skicka in blanketten:

Blanketten bör skickas in så snart som möjligt. Den 29 januari 2021 tar Pensionsmyndiheten beslut om indrag för de personer som inte lämnat in levnadsintyg. Det är pensionstagarens ansvar att se till att den utländska myndigheten stämplar och signerar rätt i blanketten.

Stämplat och signerat levnadsintyg kan skickas till Pensionsmyndigheten på tre sätt, välj det som passar dig bäst:

*OBS COVID-19: Tänk på att vanlig postgång mellan Chile och Sverige kan vara begränsad på grund av rådande pandemi. Vill du skicka in levandsintyget per post kan det vara bra att se över olika internationella posttjänster med expressleverans för att försäkra sig om att brevet kommer fram.

Anmäl förändringar:

Glöm inte att meddela Pensionsmyndigheten om du byter adress. Du kan anmäla din nya adress på levnadsintyget eller kontakta Pensionsmyndigheten: Anmäl förändringar

Mer information om levnadsintyg finner du här:

Senast uppdaterad 10 mar 2021, 09.24