Om utlandet Chile

Levnadsintyg

För att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut din pension bör du varje år lämna in ett levnadsintyg / fe de vida. Intyget ska vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution.

Blankett:

Pensionmyndigheten skickar brev med levnadsintyg till pensionärer med registrerad bosättning i Chile i maj. 

Vill du inte vänta på ditt levnadsintyg kan du själv skriva ut blanketten: Levnadsintyg.

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget:

 • svensk ambassad
 • notarius publicus (tex chilensk "notaría")
 • utländsk polismyndighet (tex chilenska "PDI" eller "Carabineros")
 • utländsk socialförsäkringsinstitution (tex chilenska "Superintendencia de pensiones)
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet (tex chilenska "Registro Civil")

Om du har en funktionsnedsättning kan du undersöka tjänsten "notario a domicilio", det vill säga en notarius publicus som kommer hem till dig. 

Öppettider på ambassaden:

Om man vill komma till ambassaden i Santiago för underskrift av levnadsintyget kan man antingen boka tid i förväg eller komma på drop in mån-fre mellan 11.00 och 12.00. Boka tid genom att skriva till ambassaden på pass.santiago.de.chile@gov.se eller ring under ambassadens telefontid.

Skicka in blanketten:

Blanketten bör skickas in så snart som möjligt. Pensionsmyndigheten tar vanligtvis beslut om indrag för de personer som inte lämnat in levnadsintyg under de två första månaderna av året. Det är pensionstagarens ansvar att se till att den utländska myndigheten stämplar och signerar rätt i blanketten.

Stämplat och signerat levnadsintyg kan skickas till Pensionsmyndigheten på två sätt, välj det som passar dig bäst:

 • Elektroniskt via Pensionsmyndighetens hemsida:
  Skicka in levnadsintyg
 • Per post* till:
  Pensionsmyndigheten
  SE-839 77 Östersund
  Sweden

*OBS COVID-19: Tänk på att vanlig postgång mellan Chile och Sverige kan vara begränsad på grund av rådande pandemi. Vill du skicka in levnadsintyget per post kan det vara bra att se över olika internationella posttjänster med expressleverans för att försäkra sig om att brevet kommer fram.

Anmäl förändringar:

Glöm inte att meddela Pensionsmyndigheten om du byter adress. Du kan anmäla din nya adress på levnadsintyget eller kontakta Pensionsmyndigheten: Anmäl förändringar

Mer information om levnadsintyg finner du här:

Senast uppdaterad 24 apr 2023, 11.25