Om utlandet Chile

Svenskt medborgarskap

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som fattar beslut i medborgarskapsfrågor. Ambassaden kan hjälpa till med att ta emot ansökningar om medborgarskap samt om bibehållande av medborgarskap som sedan vidarebefodras till Migrationsverket. 

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år, medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:
Vad innebär svenskt medborgarskap?

Senast uppdaterad 16 nov 2020, 08.26

Registrera nyfödd utomlands

För att en person som är född utomlands ska kunna registreras som svensk medborgare bör en namnansökan göras vid ambassaden.

Registrera nyfödd

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Om du är svensk medborgare och född och bosatt utomlands kan du i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Läs mer här

Dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap accepteras i Chile likaväl som i Sverige. Mer information om medborgarskap återfinns vid respektiva lands myndigheter.

Dubbelt medborgarskap