Om utlandet Chile

Svenskt medborgarskap

Skatteverket är den myndighet som tar emot namnansökningar för barn som föds till svenska medborgare. Migrationsverket är den myndighet som fattar beslut i medborgarskapsfrågor. Ambassaden kan hjälpa till med att ta emot ansökningar om medborgarskap som sedan vidarebefordras till myndigheterna i Sverige.

Sverige använder härstamnings-principen, "ius sanguinis, i frågor om nationalitet, det vill säga medborgarskapet förvärvas av härkomst och inte av födelseplats. Om mamman eller pappan inte fick svenskt medborgarskap eller förlorade det kan nästa generation inte få det.

Svenskt medborgarskap förvärvas i följande fall

- Barn förvärvar automatiskt svenskt medborgarskap om:

  • modern är svensk medborgare
  • fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
  • barnet är fött före 1 april 2015 och fadern var svensk medborgare och gift med modern vid barnets födsel.

Barn i dessa fall får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln - familjen bör dock genomföra en registrering av barnet. Läs mer om detta här: Automatiskt medborgarskap för barn - Sweden Abroad

- Genom anmälan:

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap: Anmälan om svenskt medborgarskap för barn - Sweden Abroad

- Efter ansökan (naturalisation):

Vuxna personer som har bott en viss tid i Sverige kan ansöka om svenskt medborgarskap om de uppfyller vissa krav, läs mer här: Ansök om medborgarskap - Migrationsverket

Förlust av svenskt meborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Läs mer om detta här: Förlora eller behålla svenskt medborgarskap - Sweden Abroad

Mer information

Läs mer om det svenska medborgarskapet på Migrationsverkets webbplats:
Vad innebär svenskt medborgarskap?

Senast uppdaterad 15 feb 2022, 09.49