Om utlandet Chile

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att

 • pappan är svensk medborgare sedan barnets födelse och
 • barnet inte har fyllt 18 år och
 • det finns ett giltigt fastställt faderskap när anmälan sker.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in. Anmälan ska göras av barnets pappa.

Boka tid för att lämna er anmälan

Boka din tid i förväg genom att mejla eller ringa till ambassaden:

Email: pass.santiago.de.chile@gov.se
Telefon: +562 2940 1700 

Krav och dokument

Barnet måste komma till ambassaden med båda föräldrar på den inbokade tiden och ta med följande dokument:

 • Dokument om barnet:
  • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
  • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet
 • Dokument om föräldrarna:
  • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
  • Faderns svenska pass eller bevis på medborgarskap som visar svenskt medborgarskap vid barnets födelse
  • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på Registro Civil.) 

Kostnad och betalning

Detta har en kostnad som betalas med kort vid besöket på ambassaden. Se aktuell avgift för "Anmälan om svenskt medborgarskap" här: Avgifter

Efter beslut - Ansök om samordningsnummer och pass

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden som meddelar dig om att hämta beslutet. Om ansökan har godkänt kan man fortsätta med ansökan om samordningsnummer och pass. Information om hur du beställer samordningnummer finns här: Samordningsnummer - Sweden Abroad

Senast uppdaterad 15 feb 2022, 10.30