Om utlandet Chile

Registrering och anmälan om namn

Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer. Barnet kan registreras med för- och efternamn i folkbokföringen.

Barn som föds utomlands blir och kan registreras som svenska medborgare i folkbokföringen när:

  • modern är svensk medborgare
  • fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
  • barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och gift med modern.
  • efter adoption eller föräldrarnas giftermål

Registrera för- och efternamn

Ansökan om för- och efternamn för barn födda utomlands görs genom formuläret SKV 7750 som skickas till Skatteverket. Ansökan har ingen kostnad.

Ladda ner formuläret med instruktioner här: Förnamn och efternamn - Ansökan (SKV 7750) | Skatteverket

Till ansökan bifogas vidimerade kopior av:
- pass (för att styrka namnuppgifter på föräldrarna)
- födelseattest där föräldrar framgår (i Chile; "Certificado de Nacimiento")
- förlossnings- eller graviditetsintyg (i Chile; "Comprobante de Parto"- krävs enbart om modern är folkbokförd i Sverige)
- vigselintyg (i Chile; "Certificado de Matrimonio" - krävs enbart om föräldrarna är gifta)
- faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (i Chile; "Registro de Nacimiento"- krävs enbart om föräldrarna inte är gifta)

Vänligen läs instruktionerna som medföljer formuläret. Ansökan skickas per post till Skatteverket, se adress i formuläret.

Om familjen också vill söka ett pass för den minderårige kan namnansökan göras direkt på ambassaden tillsammans med begäran av samordningsnummer.

Samordningsnummer och ansökan om pass

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort.

Beställning av samordningsnummer kan endast göras av ambassaden. Samordningsnumret begärs enbart i syfte att utfärda svenskt pass eller identitetskort. Att få ett samordningsnummer är kostnadsfritt.

Om barnet har fått ett samordningsnummer kan du som förälder kontakta Skatteverket för att registrera relationen till barnet i folkbokföringen.

Information om hur du beställer samordningnummer finns här: Samordningsnummer - Sweden Abroad

Mer information: