Om utlandet Chile

Registrera nyfödd utomlands

För att registrera en person som är född utomlands bör en namnansökan göras vid ambassaden.

Namnanmälan & Samordningsnummer

Barn som föds utomlands blir och kan registreras som svenska medborgare när:

 • modern är svensk medborgare
 • fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
 • barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och gift med modern.

Föds barnet utomlands ansöker man om ett samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige. Att få ett samordningsnummer är kostnadsfritt. Beställning av samordningsnummer kan endast göras av ambassaden.

För registrering krävs följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar.
 • Barnets födelsecertifikat ("Certificado de Nacimiento"), som inte får vara äldre än 50 dagar.
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation.
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet.
 • Den förälder som är svensk medborgare tar med svenskt pass eller bevis om svensk medborgarskap, vilket ska visa svenskt medborgarskap vid barnets födelse.
 • Om du har e-legitimation, skriv ut personbevis vía Skatteverkets webbsida och ta med till ambassaden.
 • Fyll i Skatteverkets blankett SKV 7750 - Förnamn och efternamn - Ansökan och ta med till ambassaden (Kan även fyllas i på plats). Ansökan undertecknas av föräldrarna på ambassaden/konsulatet.
 • Om föräldrarna är gifta krävs även; Vigselbevis
 • Om föräldrarna är ogifta vid barnets födelse krävs även; Faderskapsbekräftelse/intyg om faderskap. I Chile beställs ”Registro de nacimiento” på Registro Civil
 • Om modern är folkbokförd i Sverige krävs även; Förlossningsbevis. I Chile beställs "Comprobante de parto" på Registro Civil

Anmälan om svenskt medborgarskap

I de fall barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och inte gift med modern krävs istället följande: 

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet
 • Faderns svenska pass eller bevis på medborgarskap som visar svenskt medborgarskap vid barnets födelse
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på ”Registro Civil”)
 • Fyll i Migrationsverkets blankett Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 och ta med till ambassaden. Anmälan undertecknas på ambassaden.
 • Detta har en kostnad, se avgift för "Anmälan om svenskt medborgarskap" här: Avgifter

Ansökan om pass för barn under 18 år

När namnanmälan är gjord och samordningsnummer har erhållits från Skatteverket via ambassaden eller konsulatet, kan vårdnadshavarna ansöka om pass för barnet.

Läs mer om: Ansökan om pass för minderårig

 

För mer information vänligen se följande sidor: