Om utlandet Chile

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du:

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige.

Om du tillhör den första generationen som är född utomlands kommer din ansökan normalt att beviljas. Även senare generationer som är födda utomlands kan få behålla sitt svenska medborgarskap såvida inte anknytningen till Sverige är helt bruten.

Blankett för bibehållande av svenskt medborgarskap finns här: Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, blankett nummer 302021PDF

Ansökan lämnar du in till svenska ambassaden eller konsulatet. Kontakta ambassaden innan ditt besök.

Om du är på besök i Sverige kan du istället skicka din ansökan direkt till Migrationsverket på följande adress:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats: