Om utlandet Brasilien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Brasilien

Innan ansökan om ett barns första svenska pass kan göras måste föräldrarna/vårdnadshavarna först göra en "Anmälan om namn" till Skatteverket på blanketten (SKV 7750) samt beställa ett samordningsnummer genom ambassaden. Läs mer om vilka handlingar som behövs under fliken Samordningsnummer.

Blanketten "Anmälan om namn" ska skrivas under av bägge föräldrarna och får endast signeras under besök på konsulatet i Rio de Janeiro, konsulatet i São Paulo eller på ambassaden i Brasilia. Föräldrarna ska visa upp giltiga id-handlingar med foto, födelsebevis samt förlossningsbevis (”declaração de nascido vivo” eller om föräldrarna inte är gifta "certidão de nacsimento inteiro teor") som styrker föräldraskapet.

Blanketterna finns att få på ambassaden eller på något av generalkonsulaten i Rio de Janeiro eller Sao Paulo och de skickas in till Skatteverket i Sverige av ambassaden. Det tar ca 5-8 veckor att få besked att få besked om samordningsnummer.

Svaret från Skatteverket "Beslut om namn" ska bifogas ansökan om pass på ambassaden.

När man ansöker om pass för barnet gäller dessutom följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder/vårdnadshavare.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast en av vårdnadshavarna kan besöka ambassaden med barnet måste den andra vårdnadshavaren fylla i och signera blanketten ’medgivande för minderårig’ på ett av våra konsulat. Denna vårdnadshavare måste uppvisa giltig legitimation.
  • Underskriften för vårdnadshavaren som reser med barnet bevittnas under besöket på ambassaden.
  • Giltighetstiden för blanketten ’medgivande för minderårig’ är en månad.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln behövs bevis om svenskt medborgarskap.
  • Minderåriga behöver endast följa med till ambassaden när ansökan görs.
  • Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig med giltigt pass eller fotolegitimation.
  • Insättningskvitto för avgiften för passet måste medtas, se aktuellt belopp i avgiftslistan.
  • Ansökningsblankett för pass kan antingen fylla i på plats eller i förväg. 

Obs! Alla handlingar, så som pass och ID-kort måste vara originalhandlingar. Dokument, så som person- och familjebevis får inte vara äldre än 1 månad.

 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer