Meny
  • Svenska

Om utlandet Brasilien

Aktuella händelser

Tunga regn och jordskred i sydöstra Brasilien

Sydöstra Brasilien har f n drabbats av tunga regn med jordskred som följd. Värst drabbade är delstaterna Minas Gerais och Espírito Santo. Bostäder har raserats och regnen har även orsakat ett antal dödsfall. Resande i regionen uppmanas till försiktighet och att följa myndigheters anvisningar.

Senast uppdaterad 27 jan 2020

Vatten kvalitet i Rio de Janeiro

Vanligtvis ska kranvattnet i Rio de Janeiro vara säker för konsumption. Däremot, sedan början av januari finns det rapporter om att vattnets kvalitet inte är bra i vissa delar av staden. Rio de Janeiros Statliga vatten- och avloppsföretag (CEDAE) uppger att de har infört hälsoåtgärder för att uppfylla alla hygienkrav och just nu undersöker hälso- och miljömyndigheterna situationen. Tills den har stabiliserats rekommenderas att dricka enbart flaskvatten för att undvika hälsorisker.

Senast uppdaterad 15 jan 2020

 

Uppdaterad information om gula febern-vaccination från WHO februari 2019    

WHO har uppdaterat sina reserekommendationer för resor till Brasilien då det bedöms finnas risk för omfattande smittspridning av gula febern i Brasilien. Mer information finns här.

Brasilien har i nuläget inget krav på att man uppvisar vaccinationsintyg för gula febern vid inresa till Brasilien men det finns andra länder i Sydamerika som har krav på detta vid inresa. Kontakta därför respektive lands närmaste ambassad för information innan inresa.

Senast uppdaterad 2019

Senast uppdaterad 15 jan 2020, 09.18
Ambassadens reseinformation