• Svenska

Om utlandet Brasilien

Samordningsnummer

Följande handlingar krävs för att ansöka om ett samordningsnummer

  • Ifylld blankett SKV 775005 (får endast signeras under besöket).
  • Båda föräldrarnas pass eller annan giltig fotolegitimation. För den svenska medborgaren krävs giltig svensk id-handling eller RNE där nationalitet framgår.
  • Barnets födelsebevis, där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Förlossningsbevis (”declaração de nascido vivo”).  Detta dokument utfärdas av sjukhuset där födseln ägde rum och ligger till grund för utfärdandet av födelsebeviset. Om ni redan har ett födelsebevis kan ni kontakta samma Notarius Publicus (”Cartório”) som utfärdat det och be om en bestyrkt kopia av förlossningsbeviset.
  • Vigselintyg (om föräldrarna är gifta)

Vänligen notera att alla handlingar skall uppvisas i original vid besöket.

  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes*.
  • Barnet som anmälan gäller måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Handläggningstiden är ca 5-8 veckor.
Efter att samordningsnummer meddelats måsta ansökan om barnets första svenska pass ske inom tre månader. Om så ej sker kan samordningsnumret komma att makuleras.

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer