Om utlandet Brasilien

Avgifter

Här finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, uppehålls- och arbetstillstånd, körkort och liknande. Avgiften ska betalas i BRL enligt prislista.

Expeditionsavgifter - 1 juli 2022

Ambassadens bankuppgifter

Embaixada do Reino da Suécia - Consular
Banco Rendimento (633)
Agência: 0003
C/C: 451521800-0
CNPJ: 03.739.186/0001-93 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer