Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Bosnien och Hercegovina

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden i Sarajevo) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens ID-handling uppvisas i original alternativt vidimerad kopia. 
  • Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om barnen har ett samordningsnummer och aldrig har bott i Sverige måste ett födelseintyg där barnets vårdnadshavare framgår tas med. 
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Ifylld blankett för utredning av svenskt medborgarskap och medgivande för minderårig (barn under 18 år)

  • Obs! Alla handlingar måste vara i original.

  • Avgiften för passet hittar ni här.
  • Avgifter betalas via kortbetalning i lokal valuta till ambassaden vid besökstillfället.

Här bokar du en tid för pass

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer