Meny
  • Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Information med anledning av spridning av covid-19 i Bosnien och Hercegovina

Just nu pågår det ett utbrott i Bosnien och Hercegovina av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder, inklusive Bosnien och Hercegovina, fram till och med 15 juli. Detta innebär att svenska reseförsäkringar inte gäller vid resa utomlands och att ambassaden därmed kan ha begränsade möjligheter att erbjuda konsulärt stöd till svenska medborgare om behov skulle uppstå om resa skett trots avrådan.

För närvarande tillåts endast medborgare från Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kroatien och Montenegro samt särskilda kategorier av personer (diplomater, vårdpersonal, affärsresenärer) att resa in i landet. Flygplatserna i Sarajevo, Banja Luka och Tuzla har öppnat för passagerartransport från och med den 1 juni. Övriga flygplatser i landet förblir stängda.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen genom lokal nyhetsrapportering, lokala myndigheters råd och genom ambassadens reseinformation på hemsidan eller i appen UD Resklar. 

Mer information om coronaviruset och UD:s allmänna reseråd finns här. 

Ambassaden uppmanar även svenska resenäreroch medborgare som befinner sig i BiH att anmäla sig till Svensklistan. för att få uppdaterad information. 

För personer som befinner sig Bosnien och Hercegovina och drabbas av symptom som kan vara covid-19 ska jourhavandekontaktas på : +387 33 623 416 (Sarajevokantonen) eller  +387 800 50 555 (Republika Srpska) . Man ska inte uppsöka vård på sjukhus utan vänta i hemmet eller på hotellet till dess sjukvårdspersonal anländer. 

Bosnien och Hercegovinas utrikesministerium har upprättat en speciell telefonlinje och mejladress (telefon: +387 33 281 309 och mejl: emergency@mvp.gov.ba) dit medborgare i landet och utländska medborgare som bor i landet kan vända sig med frågor rörande Covid-19.

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott corona virus

Frågor och svar om corona virus

EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) Världshälsoorganisationen (WHO). .

Senast uppdaterad 13 maj 2020, 17.08
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor