• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Namnanmälan och samordningsnummer i Bosnien och Hercegovina

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Det är ambassaden som beställer ett samordningsnummer och inte du som vårdnadshavare. Ambassaden får endast beställa samordningsnummer för svenska medborgare. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Namnanmälan

När ett barn föds utomlands kan du som vårdnadshavare anmäla det direkt till Skatteverket. Det gäller om du är eller har varit folkbokförd i Sverige. Ansökan görs på blankett Förnamn och efternamn - Ansökan (SKV 7750) | Skatteverket

Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt som beställning av samordningsnummer på ambassaden. Ta med ifylld blankett SKV 7750.  

Samordningsnummer 

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt id-kort. Beställning av samordningsnummer görs endast då man tänker ansöka om pass eller nationellt id-kort till barnet. 

Beslut om samordningsnummer skickas till er folkbokföringsadress samt till ambassaden. När ni har mottagit beslutet kan ni ansöka om pass.

Tidsbokning för samordningsnummer: 

Ni bokar tid för samordningsnummer här. Under "anledning till besöket" väljer ni "ansöka om svenskt pass/id-handlingar". Barnet måste följa med till ambassaden, tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

Följande handlingar behöver medtas till ambassaden vid beställning av samordningsnummer:

 • Födelsebevis (internationellt). Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
 • Föräldrarnas vigselbevis (internationellt), om de var gifta när barnet föddes.
 • Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)
 • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg (otpusno pismo)
 • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)
 • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)

Observera att samtliga handlingar måste vara i original eller bestyrkt kopia samt vara översatta till engelska eller svenska. 

Ansökan är avgiftsfri.

För information om vilka ytterligare handlingar med mera som krävs för att passmyndigheten ska kunna rekvirera samordningsnummer kontakta ambassaden/generalkonsulatet eller gå in på respektive ambassad/generalkonsulats hemsida.

Förnyelse av samordningsnummer

Om du behöver ansöka om nytt pass och ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver det förnyas. Detta medför att passansökan tar längre tid.

Om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver du i samband med passansökan medta följande dokument till ambassaden för att samtidigt ansöka om förnyelse av ditt samordningsnummer:

 • Födelsebevis (internationellt)
 • Föräldrarnas vigselbevis (internationellt), om de var gifta när barnet föddes
 • Pass, för er föräldrar och för barnet
 • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer