Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Konsulära och administrativa avgifter

Betalning av konsulära och administrativa avgifter betalas via kortbetalning i lokal valuta till ambassaden vid besökstillfället

Konsulära och administrativa avgifter (ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, passansökan, nationellt ID-kort m.m.) betalas via kortbetalning i lokal valuta till ambassaden vid besökstillfället.

Aktuell avgiftslista:

Avgiftslista/Takse/Fees  

För övriga avgifter än de som omnämns i ovan avgiftslista, hänvisas till Migrationsverket. 

Avgifter för visum och uppehållstillstånd för besök - Migrationsverket

Avgifter för ansökan om arbetstillstånd - Migrationsverket

Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studier - Migrationsverket

Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige - Migrationsverket

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer