Meny

Om utlandet Bolivia

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Total karantän i Bolivia och ambassadkontoret stänger

I enlighet med den bolivianska regeringens dekret från i dag om total karantän i Bolivia kommer ambassadens kontor att stängas med respekt för karantänen under 14 dagar, from den 23 mars tom den 6 april. Detta gäller om inget annat sägs eller ändras under mellantiden. 

Ambassaden kommer under denna tid att ha telefontid mellan 09.00 - 12.00 måndag till fredag och samtal skall då ställas till följande telefonnummer; +591 767 99 104 eller 591 767 99 106.

För mer information besök vår hemsida www.swedenabroad.se/lapaz och våra sociala medier Facebook och Twitter samt appen UD Resklar.

Utlandsresor - avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya Coronaviruset och den snabbt föränderliga situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs den 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med den 14 april, 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

Åtgärder från Bolivias regering pga. Coronaviruset m.m. 

I går 25 mars beslutade Bolivias regering om vad som betecknas som ”Estado de Emergencia Sanitaria” (en form av undantagstillstånd betingad av hänsyn till folkhälsan) att gälla från och med torsdagen den 26 mars  till den 15 april. Grunden för denna åtgärd är att fallen av virussmittan ökar stort och att många ur allmänheten inte efterföljt de tidigare karantänsbestämmelserna. Åtgärderna innebär bl.a. gränserna stängs helt och hållet, att allmänhetens möjlighet att vistas ute begränsas ytterligare på så sätt att beroende på siffror i identitetskortet får en (1) person ur hushållet gå och utföra nödvändiga inköp m.m. enbart en dag från måndag till fredag under tiden kl. 07.00 – 12.00 samt att brott mot karantänsbestämmelserna kan leda till höga böter och kännbara fängelsestraff. Vidare begränsas möjligheterna till ett minimum att framföra både privata och officiella fordon. Vi rekommenderar resande att följa lokal media och ambassadens hemsida samt appen UD resklar.

Flera fall av Coronaviruset i Santa Cruz, där det även finns stora problem med denguefeber.

Förbud mot resor till och från Europa from lördagen den 14 mars 2020

Ambassaden påminner om att som en åtgärd för att förebygga och bekämpa vidare utbrott av Coronaviruset i Bolivia har landets regering beslutat att förbjuda flygresor till och från Europa med början lördagen den 14 mars. Förbudet gäller på obestämd tid. Enligt officiella uppgifter kommer också Peru suspendera samtliga flyg till och från Europa och Asien from den 16:e mars. Detta beslut gäller i 30 dagar. Se vidare ambassaden i Limas hemsida.

 Information om coronaviruset

Ambassaden följer noga utvecklingen av spridningen av coronaviruset (virussjukdomen COVID-19).

 I förrgår rapporterades det officiellt om de två första fallen av coronaviruset i Bolivia och ett tredje fall rapporterades i dag. Det gäller ett fall i Oruro respektive två i Santa Cruz.

I dag har Bolivias regering tillkännagivit åtgärder för att förebygga, kontrollera och bekämpa virusutbrottet. Åtgärderna inkluderar att skolorna stängs i hela Bolivia from dagens datum tom den 31 mars och att begränsningar införs from lördagen den 14 mars vad gäller resor till och från Europa. Vidare införs förbud mot större folksamlingar vid evenemang av kulturell, social, religiös och idrottslig karaktär. Ytterligare åtgärder kan komma att beslutas med kort varsel.

Svenska resenärer bör uppmärksamma ambassadens och de lokala myndigheternas råd och reseinformation, se referenser som följer:

Vänligen ta i beaktande aktuella råd och reseinformation från ambassaden och svenska Utrikesdepartementet.

För aktuell information om smittspridning i Sverige, följ information från Folkhälsomyndigheten.

För lokal information om läget i Bolivia hänvisar ambassaden till det bolivianska hälsoministeriet (Ministerio de Salud), https://www.minsalud.gob.bo/. 

Många fall av dengue i Santa Cruz, Bolivia

Fortsatt många fall av denguefeber i Santa Cruz, Bolivia. Ambassaden rekommenderar resenärer att försöka undvika myggbett genom att bära heltäckande kläder samt använda myggmedel.

Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom:

•                     Intensiv och ihållande magsmärta

•                     Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar

•                     Ihållande kräkningar

Mer information om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/denguefeber-/

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd ifråga om dengue.

Senast uppdaterad 26 mar 2020, 14.26
Ambassadens reseinformation