Meny

Om utlandet Bolivia

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Den bolivianska regeringen har meddelat att en så kallad dynamisk karantän kommer att introduceras över hela landet från och med den 1 juni.

Varje region i landet kommer att besluta om och vidta nödvändiga karantänsåtgärder utifrån smittspridningen sett ur regional och lokal nivå. De begränsningar som gäller för resenärer kommer att därför skilja sig åt utifrån varje region och eventuellt tätort. Fortsatt gäller att gränserna är stängda men inrikesresor kan normaliseras i viss mån under de kommande veckorna. Det är mycket viktigt att följa lokala myndigheters regler och rekommendationer och att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder utifrån detta.

Viktig information om svenskt repatrieringsflyg från Santa Cruz, Bolivia, till Stockholm den 4 maj

UD arrangerar extrainsatt flyg/assisterad utresa från Santiago de Chile, Chile, som därefter går till Santa Cruz, Bolivia, med slutlig destination Stockholm, för att strandsatta svenska medborgare och bosatta i Sverige som befinner sig i Chile och Bolivia ska kunna ta sig hem. Flyget avgår från Santa Cruz måndagen den 4 maj kl. 19:30 lokal tid.

Biljetterna kommer endast att säljas över internet genom en personlig länk där du bokar och betalar din biljett med kreditkort. Bokningslänken kommer att skickas via e-post till alla som anmält sig till svensklistan samt till de personer som till Sveriges ambassad, La Paz, har anmält sitt intresse för att resa till Sverige. Det kommer också att finnas information på Sweden Abroad. Vi kommer att skicka bokningslänken på måndagen den 27 april och uppmanar dig att vara särskilt uppmärksam på inkommande e-post.

Biljetterna kommer att kosta 11 000 SEK för ekonomibiljett och 14 000 SEK för businessbiljett och betalas med kreditkort.

Tänk på att Sverige har infört ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige, se mer information här.

Antalet biljetter är begränsade och kommer att säljas enligt principen ”först till kvarn”. Därför är det viktigt att du går in och köper din biljett så snart som möjligt när du får bokningslänken skickad till dig. På tisdagen 28 april kommer även andra EU-medborgare att erbjudas biljetter. Därför är det viktigt att du bokar direkt!

Läs även ambassadens frågor och svar om repatrieringsflyget.

Sveriges ambassad, La Paz, ska försöka bistå med transport från La Paz med fler orter till Santa Cruz och flygplatsen där. Det innebär således ytterligare en kostnad för den enskilde passagerararen att väga in. Ambassaden återkommer senare med fler uppgifter om dessa transporter.

Har du frågor om flyget med mera kan du ta kontakt med oss via ambassaden.la-paz@gov.se eller telefon +591 2 297 96 30 under 09:00 – 12:00.

Bolivias regering har förlängt den gällande karantänen fram till och med den 30 april. De inskränkningar som gäller resande kvarstår oförändrat under denna tid. Det innebär att det inte går några passagerarflyg nationellt eller internationellt från och till Bolivia och att gränserna är stängda för all annan typ av passagerartrafik dessutom. Det går inte heller att resa inom landet.

Total karantän i Bolivia och ambassadkontoret stänger

I enlighet med den bolivianska regeringens dekret från i dag om total karantän i Bolivia kommer ambassadens kontor att stängas med respekt för karantänen under 14 dagar, from den 23 mars tom den 6 april. Detta gäller om inget annat sägs eller ändras under mellantiden. 

Ambassaden kommer under denna tid att ha telefontid mellan 09.00 - 12.00 måndag till fredag och samtal skall då ställas till följande telefonnummer; +591 767 99 104 eller 591 767 99 106.

För mer information besök vår hemsida www.swedenabroad.se/lapaz och våra sociala medier Facebook och Twitter samt appen UD Resklar.

Utlandsresor - avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya Coronaviruset och den snabbt föränderliga situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs den 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med den 14 april, 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

Åtgärder från Bolivias regering pga. Coronaviruset m.m. 

I går 25 mars beslutade Bolivias regering om vad som betecknas som ”Estado de Emergencia Sanitaria” (en form av undantagstillstånd betingad av hänsyn till folkhälsan) att gälla från och med torsdagen den 26 mars  till den 15 april. Grunden för denna åtgärd är att fallen av virussmittan ökar stort och att många ur allmänheten inte efterföljt de tidigare karantänsbestämmelserna. Åtgärderna innebär bl.a. gränserna stängs helt och hållet, att allmänhetens möjlighet att vistas ute begränsas ytterligare på så sätt att beroende på siffror i identitetskortet får en (1) person ur hushållet gå och utföra nödvändiga inköp m.m. enbart en dag från måndag till fredag under tiden kl. 07.00 – 12.00 samt att brott mot karantänsbestämmelserna kan leda till höga böter och kännbara fängelsestraff. Vidare begränsas möjligheterna till ett minimum att framföra både privata och officiella fordon. Vi rekommenderar resande att följa lokal media och ambassadens hemsida samt appen UD resklar.

Flera fall av Coronaviruset i Santa Cruz, där det även finns stora problem med denguefeber.

Förbud mot resor till och från Europa from lördagen den 14 mars 2020

Ambassaden påminner om att som en åtgärd för att förebygga och bekämpa vidare utbrott av Coronaviruset i Bolivia har landets regering beslutat att förbjuda flygresor till och från Europa med början lördagen den 14 mars. Förbudet gäller på obestämd tid. Enligt officiella uppgifter kommer också Peru suspendera samtliga flyg till och från Europa och Asien from den 16:e mars. Detta beslut gäller i 30 dagar. Se vidare ambassaden i Limas hemsida.

 Information om coronaviruset

Ambassaden följer noga utvecklingen av spridningen av coronaviruset (virussjukdomen COVID-19).

 I förrgår rapporterades det officiellt om de två första fallen av coronaviruset i Bolivia och ett tredje fall rapporterades i dag. Det gäller ett fall i Oruro respektive två i Santa Cruz.

I dag har Bolivias regering tillkännagivit åtgärder för att förebygga, kontrollera och bekämpa virusutbrottet. Åtgärderna inkluderar att skolorna stängs i hela Bolivia from dagens datum tom den 31 mars och att begränsningar införs from lördagen den 14 mars vad gäller resor till och från Europa. Vidare införs förbud mot större folksamlingar vid evenemang av kulturell, social, religiös och idrottslig karaktär. Ytterligare åtgärder kan komma att beslutas med kort varsel.

Svenska resenärer bör uppmärksamma ambassadens och de lokala myndigheternas råd och reseinformation, se referenser som följer:

Vänligen ta i beaktande aktuella råd och reseinformation från ambassaden och svenska Utrikesdepartementet.

För aktuell information om smittspridning i Sverige, följ information från Folkhälsomyndigheten.

För lokal information om läget i Bolivia hänvisar ambassaden till det bolivianska hälsoministeriet (Ministerio de Salud), https://www.minsalud.gob.bo/. 

Många fall av dengue i Santa Cruz, Bolivia

Fortsatt många fall av denguefeber i Santa Cruz, Bolivia. Ambassaden rekommenderar resenärer att försöka undvika myggbett genom att bära heltäckande kläder samt använda myggmedel.

Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom:

•                     Intensiv och ihållande magsmärta

•                     Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar

•                     Ihållande kräkningar

Mer information om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/denguefeber-/

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd ifråga om dengue.

Senast uppdaterad 31 maj 2020, 22.26
Ambassadens reseinformation