• Svenska

Om utlandet Bolivia

Medborgarskap

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som individ och uppstår antingen automatiskt vid födelsen eller efter anmälan eller ansökan. Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass, har rösträtt till Riksdagen och har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:
Vad innebär svenskt medborgarskap?

MER INFORMATION

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.32