• Svenska

Om utlandet Bolivia

Registrera nyfödd utomlands

Svenska barn som är födda utomlands folkbokförs normalt inte utan föräldrarna kan istället registrera barnet hos Skatteverket. Först när föräldrarna vill ansöka om pass till barnet erhålls ett samordningsnummer.

Barn till svenska föräldrar blir svenska medborgare automatiskt vid födseln. Mer information om automatiskt medborgarskap för barn på Migrationsverkets hemsida.

Ett svenskt barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer. Barnet kan istället registreras som en relation till en förälder i folkbokföringen. Det gäller om relationen är styrkt och föräldern är eller varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare kan ansöka om förnamn och efternamn för sina barn. Ansökan görs direkt till Skatteverket på blankett SKV 7750

Mer information om ansökan om förnamn och efternamn finner du på Skatteverkets hemsida.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

För att ambassaden ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands först erhålla ett samordningsnummer. Mer information om samordningsnummer återfinns här. Om namnanmälan inte redan har gjorts genomförs den samtidigt som ansökan om samordningsnummer. 

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.33

Anmälan om medborgarskap för barn födda utom­lands före 1 april 2015 med svensk pappa

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

LÄS MER HÄR