• Svenska

Om utlandet Bolivia

Anmälan om medborgarskap för barn födda utom­lands före 1 april 2015 med svensk pappa

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

Anmälan av barn födda utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma kan lämnas in på ambassaden eller något av konsulaten. Följande dokument ska medtas:

Samtycke

Om modern har del i vårdnaden eller har ensam vårdnad om barnet krävs hennes samtycke till att barnet får bli svensk medborgare. Om barnet har fyllt 12 år måste barnet själv samtycka till att bli svensk medborgare.

Avgift

Avgift för anmälan motsvarar 175 SEK och betalas i argentinska pesos. Gällande avgifter i lokal valuta hittar du här.

Handläggningstid

Anmälan om medborgarskap tar vanligtvis flera månader. När ett beslut fattats utfärdar Migrationsverket ett medborgarskapsbevis som anger datum för förvärv av svenskt medborgarskap. Originalintyget hämtas på ambassaden.

Efter att beslut om svenskt medborgarskap har fattats kan sökande ansöka om samordningsnummer för att sedan ansöka om sitt första pass.

Mer information

Mer information om anmälan av barn födda utom­lands före 1 april 2015 med svensk pappa på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.36