• Svenska

Om utlandet Bolivia

Förlora och behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du är född utanför Sverige och:

  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida: Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Ansöka om bibehållande av svenskt medborgarskap

Om du riskerar att förlora ditt medborgarskap när du fyller 22 år och vill behålla det måste du ansöka om bibehållande. Ansökan är kostnadsfri och ska lämnas in efter du har fyllt 18 år men innan du fyller 22 år. 

Ansökan är personlig och görs genom ambassaden eller något av konsulaten. Följande dokument ska medtas:

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.38