• Svenska

Om utlandet Bolivia

Förlora och behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du är född utanför Sverige och:

  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida: Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Ansöka om bibehållande av svenskt medborgarskap

Om du riskerar att förlora ditt medborgarskap när du fyller 22 år och vill behålla det måste du ansöka om bibehållande. Ansökan är kostnadsfri och ska lämnas in efter du har fyllt 18 år men innan du fyller 22 år. 

Ansökan är personlig och görs genom ambassaden eller något av konsulaten. Följande dokument ska medtas:

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.38

Om preskription av svenskt medborgarskap

Enligt 14 § första stycket lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap förlorar den som är född utanför Sverige sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller 22 år (så kallad preskription) om han eller hon aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har uppehållit sig här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Förlust sker inte om detta skulle leda till statslöshet.

I praxis beviljas i regel ansökningar om behållande av svenskt medborgarskap för personer som tillhör den första generationen av svenskar som är födda utomlands. Det anses dock rimligt att även senare generationer födda utanför Sverige i undantagsfall kan få behålla svenskt medborgarskap (prop. 1923:29 s 45 f.).

Bestämmelsen om preskription av svenskt medborgarskap har till syfte att förhindra att barn till utlandssvenskar får behålla sitt svenska medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Ett svenskt medborgarskap bör grunda sig på någon form av anknytning till Sverige som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden (prop. 1999/2000:147 s. 55 f.).