• Svenska

Om utlandet Belgien

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Sedan terroristdådet i Bryssel den 16 oktober 2023 uppmanas svenskar på plats att vara vaksamma samt att följa nyheterna och lokala myndigheters råd och anvisningar. Säkerhetsnivån ligger sedan dess på 3, av en 4-gradig skala, i hela Belgien. Detta innebär att terrorhotet är påtagligt och myndigheterna uppmanar till ökad vaksamhet. Vid behov kan regional och/eller lokal polis fatta beslut om ytterligare förebyggande åtgärder.

Om du befinner dig i Belgien, skriv upp dig på Svensklistan, ladda ner appen UD Resklar och aktivera push-notiser för Belgien.  

Generalkonsulatet i Bryssel finns på Square de Meeûs 30, e-postadress: generalkonsulat.bryssel@gov.se

I händelse av akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kontaktas konsulära jouren på utrikesdepartementet i Stockholm.

E-post till konsulära jouren, telefon +46 8 405 50 05, dygnet runt.

 

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 02 maj 2024, 15.04

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan