Meny
  • Svenska

Om utlandet Belgien

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Information om coronaviruset/covid-19

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Länk till avrådan regeringen.se.

Sverige inför reseförbud i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Alla resor till Sverige stoppas inte. Läs mer här.

Information om det nya coronaviruset från Belgiens regering finns här: 

https://www.info-coronavirus.be/en/, https://www.sciensano.be/en, https://www.belgium.be/fr/actualites, https://www.premier.be/fr/timeline och https://www.premier.be/nl/timeline

Den 20 mars skärptes reglerna för inresa och gränserna är stängda för alla icke-nödvändiga resor. Gränskontroller införs vid landgränserna samt flygplatser och hamnar. 

Det finns en stark rekommendation från belgiska myndigheter att vid gränspassager, förutom nationellt pass/id-kort, även kunna visa upp intyg/dokument som styrker varför man befinner sig på resande fot (se kriscentrets info 29 mars fr/nl/ty, information på engelska). I informationen räknas upp ett antal exempel på dokumentet; intyg från arbetsgivare, läkarintyg för vård av en annan person, bevis på delad vårdnad, kopia på flygbiljett för resenär som ska hämtas vid flygplats i grannlandet, identitetshandling för djur som måste omhändertas m.fl.
 
Enligt EU-beslut ska dock EU-medborgare som är på väg till sitt hemland kunna transitera. Det kan finnas hälsokontroller under vägen. Alla uppmanas hålla 1,5 m avstånd från varandra.
 
Tänk på att även följa reseinformationen för övriga transitländer på väg till Sverige (www.swedenabroad.se/tyskland, www.swedenabroad.se/danmark )
Den som planerar att resa hem till Sverige via Tyskland bör ha den fortsatta resan bokad och klar, så att tex. en flyg- eller färjebiljett kan visas upp redan vid inresan i Tyskland. 

Zaventem flygplats har information på sin hemsida om de flygbolag som fortfarande flyger. Charlerois flygplats har stängt och beräknas öppna igen 3 maj.

Belgiska myndigheter bekräftar att personer bosatta i Belgien som återvänder från en flygplats (oavsett om de rest själva eller hämtat någon på flygplatsen) hänvisas till två veckors karantän i hemmet. Direktivet omfattar även personer med s.k. samhällsviktiga arbeten. Liksom övriga i samhället hänvisas de om möjligt till att arbeta på distans. Utförligare information (på fr/ty/nl) finns på belgiska kriscentrets hemsida.  

Belgiska regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder med anledning av coronavirusets spridning. Åtgärderna trädde ikraft 18 mars och har förlängts att gälla t.o.m. 19 april med möjlig ytterligare förlängning t.o.m. 3 maj. 

- Grundregeln är att hålla sig hemma och i den mån det är möjligt arbeta hemifrån.
- Det är tillåtet att gå ut för ärenden till matvarubutik, apotek, bank, post och liknande.
- Det är också tillåtet att ta sig till och från arbetet men i kollektivtrafiken måste man hålla ett säkerhetsavstånd.
- Utomhusaktiviteter är tillåtna men inte i grupp.
- Resor utanför Belgien som inte är nödvändiga är inte tillåtna.
- Mer info om de nya bestämmelserna på www.belgium.be

Nyheter i Belgien (på engelska): https://www.brusselstimes.com
La Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles

”The Bulletin – The platform for Belgium’s international community”, frågor och svar: https://www.thebulletin.be/coronavirus-belgium-information-covid-19-questions-answers

Belgien har inrättat en hjälplinje med nr.: 800 14 689

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd.

Aktuell information om Coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

UD:s reseinformation med anledning av nya coronaviruset

Du kan ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.
Appstore
Google

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

Det konsulära kontoret i Bryssel håller endast öppet för akuta ärenden.

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 17.04
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor