• Svenska

Om utlandet Belgien

Ansökan om samordningsnummer i Belgien

Du som vårdnadshavare kan ansöka om provisoriskt pass till ditt nyfödda barn på generalkonsulatet i Bryssel eller ett ordinarie pass på en ambassad t ex i Haag eller Paris. Det gäller om barnet är svensk medborgare.

För att ansöka om pass behöver barnet ha tilldelats samordningsnummer av Skatteverket. I syfte att ansöka om pass kan du ansöka om samordningsnummer till ditt barn via generalkonsulatet i Bryssel. Boka tid för ansökan om samordningsnummer här.
Passansökan behöver lämnas in senast sex månader efter att barnet har tilldelats samordningsnummer.

Du som vårdnadshavare kan anmäla namn för barn direkt till Skatteverket om du inte har för avsikt att ansöka om samordningsnummer och därefter svenskt pass.   
 
Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

 • Ifylld ansökningsblankett SKV7750 (Skatteverket)
 • Personlig inställelse för barnet, minst en av vårdnadshavarna ska vara med
 • Giltigt födelsebevis i original där båda vårdnadshavare framgår 
 • Förlossnings- eller graviditetsintyg i original
 • Vigselbevis alternativt faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom i original
 • Båda vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort

 
Rekvisition av samordningsnummer tar ca 6-8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket.

Följande krävs för att ansöka om provisoriskt pass för barn som tilldelats samordningsnummer:

 • Personlig inställelse
 • Beslut om samordningsnummer
 • Giltigt födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår
 • 3 nytagna passfoton
 • Samtliga vårdnadshavares medgivande (blanketten finns på generalkonsulatet i Bryssel). Om endast en vårdnadshavare följer med barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut
 • Vårdnadshavares fotolegitimation
 • Giltig flygbiljett
 • Avgiften för provisoriskt pass är 1800 SEK i lokal valuta