• Svenska

Om utlandet Belgien

Provisoriskt pass

Det finns två olika typer av provisoriska pass i Sverige, max giltighetstid för båda typerna är 7 månader. Dels finns ett provisoriskt pass som utfärdas av polisen i Sverige, passet är maskinläsbart och biometriskt. Formatet är i rosa passbokform. Dels finns ett provisoriskt pass som utfärdas av ambassaderna och vissa konsulat. Passet som är i A4-pappersform och varken är maskinläsbart eller biometriskt utfärdas för en enkel resa hem till Sverige eller bosättningslandet men kan i vissa fall utfärdas för en specifik resa till annat land. Resan ska vara nära förestående. Det kan också utfärdas för resa till ett land där svensk ambassad finns och där ansökan om ordinarie pass kan lämnas in.

Om du har förlorat ditt ordinarie pass i utlandet, om detta inte längre är giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering och du måste resa omedelbart finns det möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass på generalkonsulatet i Bryssel under ordinarie öppettider. 

Det provisoriska passet har en giltighetstid beroende på resans längd och som längst 7 månader. Du bör ange längden på resan samt visa upp flygbiljett alternativt bokning. Du måste själv kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

Vänligen notera att honorärkonsulaten i Liège och Antwerpen ej handlägger konsulära ärenden. För ansökan om provisoriskt pass kan du vända dig till generalkonsulatet i Bryssel.  

Vid ansökan om provisoriskt pass på generalkonsulatet behövs:

  • Ifylld ansökan (blankett finns på konsulatet)
  • Ifylld blankett ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” (blankett finns på konsulatet)
  • 3 nytagna passfoton med ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck
  • Giltig flygbiljett eller bokad resa (inklusive information om transitländer)
  • Intyg om annat medborgarskap än svenskt i förekommande fall
  • Giltig ID-handling om sökande innehar sådan (belgiskt E-kort godkänns)
  • Avgiften för provisoriskt pass är 1800 SEK i lokal valuta – f.n. EUR 162, betalas kontant eller med kort

NB! Minderåriga som ansöker om provisoriskt pass ska besöka konsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid en bokad tid. Kom ihåg att blanketten ’vårdnadshavares medgivande’ ska fyllas i och undertecknas av båda vårdnadshavare. Detta är speciellt viktigt om endast en vårdnadshavare följer med till den inbokade passtiden. Båda vårdnadshavare ska även uppvisa giltig fotolegitimation (pass eller nationellt ID-kort) i original.

Kontakta konsulatet per mejl för att boka tid för ansökan om provisoriskt pass, och för att få blanketterna som behövs.