Meny
  • Svenska

Belgien

Pass utomlands i Belgien

Passkunder rekommenderas förnya sina pass hos polisen vid besök i Sverige alternativt kontakta närmaste svenska ambassad, till exempel:

Sveriges ambassad i Haag
Sveriges ambassad i Paris

Polisens hemsida

Grundläggande information om: Pass utomlands

Läs mer