Meny
  • Svenska

Om utlandet Belgien

Pass utomlands i Belgien

Passkunder rekommenderas förnya sina pass hos polisen vid besök i Sverige alternativt kontakta närmaste svenska ambassad, till exempel:

Sveriges ambassad i Haag
Sveriges ambassad i Paris

Polisens hemsida

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer