Sverige & Ryssland Ryssland

Sport- och kulturbesök - extra dokument

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan. 

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • Om kulturell aktivitet - Skriftlig inbjudan från värdorganisation i den medlemsstat där aktiviteten ska ske. Om inbjudan saknar garantier för resa och uppehälle behövs ett separat sponsorbrev från antingen sändande eller mottagande part (eller andra bevis för finansiella tillgångar)
  • Om sportslig aktivitet - Skriftlig inbjudan från värdorganisationen (behörig myndighet, nationellt idrottsförbund eller nationella Olympiska kommittén), inklusive information om sökandens deltagande. Om inbjudan saknar garantier för resa och uppehälle behövs ett separat sponsorbrev från antingen sändande eller mottagande part (eller andra bevis för finansiella tillgångar)

Senast uppdaterad den 23 mars 2020.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.11