Sverige & Ryssland Ryssland

Dokument som krävs

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Harmoniserad Lista över Stödjande Dokument - Ryssland

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn längst ner.

Ansökningsformuläret måste fyllas i på svenska eller engelska.

Du måste ha:

 • Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett svenska eller engelska
 • Fotografi enligt ICAOs riktlinjer. Inte obligatoriskt om du ansöker personligen.
 • Viseringsavgiften i kontanter (RUB)
 • Ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • En individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring
 • Tillräckligt med pengar för uppehället. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Handlingar som ska lämnas in till stöd för detta är följande; anställningsbevis (med information om inkomst). Om detta inte finns tillgängligt behövs annat bevis för finansiella tillgångar och återvändandeavsikt (till exempel bankkontoutdrag för minst tre månader tillbaka, bevis på fastighetsägande i Ryssland eller sponsorbrev).Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt.
 • Kopia av ryskt inrikespass (utfärdas från 14 års ålder) med uppgifter om sökandens personuppgifter, registrerad adress i Ryssland, civilstånd samt utfärdat utrikespass
 • Dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn längst ner.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga - extra dokument i menyn längst ner.

För tredjelandsmedborgare behövs dessutom en handling som styrker laglig vistelse i Ryska federationen i enlighet med federal lagstiftning (uppehållstillstånd, visering för längre vistelse eller en registrering), giltig under minst tre månader efter planerad utresa från Schengenområdet eller en handling som styrker att sökanden har ansökt om förlängning av tillståndet/viseringen. Om sökanden inte är bosatt i Ryska federationen behövs en handling som styrker laglig vistelse samt motivering till varför ansökan ska lämnas in i Ryska federationen i stället för i landet där sökanden är bosatt.

För att underlätta inlämningen av ansökningshandlingar för visum kan du förbereda följande:

 • Den exakta summan för ansökningsavgiften
 • Kopia av utrikespasset där giltighetstid och identitetsuppgifter framgår samt sidor med tidigare Schengenvisum
 • Översättningar av officiella handlingar och brev till engelska eller svenska

 

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 10.05