Sverige & Ryssland Ryssland

Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs
  • Dokument som beskriver dina planer eller en aktiviteter för din kommande resa

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige:

Du måste ha:

  • Blanketten Inbjudan (240011 svenska eller 241011 engelska) – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner. Den ska vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
  • Bevis för den inbjudande personens lagliga vistelse i Sverige - Personbevis. Dokumentet måste endast tillhandahållas vid besökande EU -medborgare.
  • En kopia av den inbjudande personens ID
  • Samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste 3 månaderna
  • Bokning av resebiljetter samt hotell kan begäras in om ambassaden bedömer att det behövs