Sverige & Ryssland Ryssland

Besöka släkt och vänner - extra dokument

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

  • Blanketten Inbjudan (240011 svenska eller 241011 engelska) – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner. Den ska vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
  • Personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket
  • Samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste 3 månaderna
Senast uppdaterad 18 dec 2017, 10.55