Sverige & Ryssland Ryssland

Besöka släkt och vänner - extra dokument

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

  • Blanketten Inbjudan (240011 svenska eller 241011 engelska) – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner. Den ska vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
  • Personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket
  • Samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste 3 månaderna

Senast uppdaterad den 23 mars 2020.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 10.55