Sverige & Ryssland Ryssland

Affärsbesök - extra dokument

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan. 

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • Inbjudningsbrev från inbjudande företag eller organisation där syfte och besökets längd framgår samt vem som står för dina kostnader under vistelsen
  • Under omständigheter då nödvändig information saknas i skrivelsen, efterfrågas anställningsbevis

Följande kategorier av viseringssökande behöver lämna in ytterligare dokumentation.

Chaufförer (internationella gods- och passagerartransporter):

  • Skrivelse från den nationella föreningen för transportföretag i Ryska federationen (ASMAP eller RAS) eller från den nationella föreningen för transportföretag i medlemsstaterna. Anmodan ska ange resornas syfte, längd samt antal resor

Journalister

  • Intyg eller annat dokument, utfärdat av en yrkesorganisation som styrker att den sökande är en kvalificerad journalist
  • Brev från sökandes arbetsgivare som anger att resans/resornas syfte är att utföra journalistiskt arbete

(För frilansjournalister: bevis på journalistisk verksamhet (till exempel presslegitimation eller anställningskontrakt) samt bevis för ekonomisk inkomst/finansiella tillgångar (till exempel formulär 2NDFL eller 3NDFL, utdrag från skatteregistret, bevis på enskilt företagande, bankkontoutdrag för minst tre månader tillbaka).

Senast uppdaterad den 01 januari 2018.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 10.57