Sverige & Ryssland Ryssland

Affärsbesök - extra dokument

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan. 

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • Inbjudningsbrev från inbjudande företag eller organisation där syfte och besökets längd framgår samt vem som står för dina kostnader under vistelsen
  • Under omständigheter då nödvändig information saknas i skrivelsen, efterfrågas anställningsbevis

Följande kategorier av viseringssökande behöver lämna in ytterligare dokumentation.

Chaufförer (internationella gods- och passagerartransporter):

  • Skrivelse från den nationella föreningen för transportföretag i Ryska federationen (ASMAP eller RAS) eller från den nationella föreningen för transportföretag i medlemsstaterna. Anmodan ska ange resornas syfte, längd samt antal resor

Journalister

  • Intyg eller annat dokument, utfärdat av en yrkesorganisation som styrker att den sökande är en kvalificerad journalist
  • Brev från sökandes arbetsgivare som anger att resans/resornas syfte är att utföra journalistiskt arbete

(För frilansjournalister: bevis på journalistisk verksamhet (till exempel presslegitimation eller anställningskontrakt) samt bevis för ekonomisk inkomst/finansiella tillgångar (till exempel formulär 2NDFL eller 3NDFL, utdrag från skatteregistret, bevis på enskilt företagande, bankkontoutdrag för minst tre månader tillbaka).

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 10.57