Švedska & Srbija

Kako podneti zahtev

Iako je u nekim zemljama zahtev za Šengen vizu moguće podneti i putem interneta, u Ambasadi Švedske u Beogradu zahtev se podnosi isključivo lično.

1. Pripremite se

Proverite šta vam je sve potrebno od dokumentacije i formulara. Na primer, treba da imate važeći pasoš, putno i zdravstveno osiguranje, rezervaciju avionske karte (mada preporučujemo da sačekate sa kupovinom dok vam viza ne bude odobrena), kao i poziv osobe koju ćete posetiti u Švedskoj.

Pročitajte više u odeljku Potrebna dokumentacija.

2. Zakažite vreme

Zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, ponedeljkom ili četvrtkom 09.00-11.00. Preporučujemo vam da se prethodno najavite putem telefona, pogotovo ako sa sobom u Švedsku vodite i članove porodice. Termin možete zakazati svakog radnog dana osim petka, u terminu 14.00-15.00, na broj 011-2069270.

3. Pripremite taksu za podnošenje zahteva

Pročitajte više u odeljku Takse.

4. Podnesite zahtev u ambasadi

Prilikom zakazane posete ambasadi ponesite sa sobom popunjene formulare, svu potrebnu dokumentaciju i taksu za zahtev u tačnom iznosu u dinarima. Ako nemate svu dokumentaciju sa sobom rizikujete da vam zahtev bude odbijen. Budite spremni i da vam u sklopu kompletiranja zahteva bude postavljeno i par dodatnih pitanja. Svi članovi porodice koji zahteve podnose istovremeno – čak i deca – moraju doći lično u ambasadu.

Osim toga, sve osobe koje podnose zahtev za Šengen vizu treba da se i fotografišu i ostave otiske prstiju u ambasadi. Ukoliko ste ostavili ove biometrijske podatke u ambasadi u proteklih 59 meseci, lično podnošenje zahteva nije neophodno, tako da vas molimo da skrenete pažnju na to prilikom zakazivanja termina. Takođe, deca mlađa od 12 godina, osobe kojima je fizički nemoguče uzeti otisak prsta, kao i visoki zvaničnici (i njihovi supružnici) u službenim posetama vladama ili međunarodnim organizacijama zemalja članica izuzeti su od obaveze ostavljanja otisaka prstiju. 

5. Sačekajte odluku

Na odluku se po pravilu čeka 2 nedelje, mada se može desiti da odluka bude doneta i ranije, ukoliko se radi o hitnom putovanju. Ukoliko prilikom podnošenja zahteva niste predali svu dokumentaciju, rok za donošenje odluke počinje od dana kada vaš zahtev bude kompletiran.