Meny

 

 

Posetite nas

Ledi Pedžet 2
11040 Beograd
Srbija

Adresa

Ambasada Švedske
Poštanski fah 5
11040 Beograd
Srbija

Broj telefona +381 11 20 69 200
Broj faksa +381-11-20 69 251
E-mail adresa ambassaden.belgrad@gov.se

Ambasada - prijem stranaka:
ponedeljak - petak,  09.00-12.00

Informacije putem telefona:

 

Ponedeljak – četvrtak: 09.00 – 12.30 i 15.00-17.00

 

Petkom: 09.00-14.00

 

Izdavanje pasoša:
utorkom i četvrtkom, 14.00-16.00

Odeljenje za migracije - prijem stranaka:
ponedeljkom i četvrtkom, 09.00 -11.00

Informacije telefonom u vezi sa vizama, boravišnim i radnim dozvolama:
ponedeljak - četvrtak, 14.00-15.00
Tel: +381 11 20 69 270

Švedski državljani se po potrebi mogu javiti i Ministarstvu spoljnih poslova Švedske na dežurni broj za hitne slučajeve, nakon radnog vremena, pozivom na 011-2069200.