Švedska & Srbija

Potrebna dokumentacija

Da bi vaš zahtev za vizu bio obrađen, potrebna su vam određena dokumenta i formulari. Dodatna dokumentacija potrebna je u zavisnosti od tipa vaše posete. Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu. Ako želite da zadržite originalni primerak dokumenta, priložite fotokopiju koja ne mora biti overena, ali u tom slučaju original morate dati na uvid prilikom podnošenja zahteva.

Dokumentacija koja je potrebna svima

 • Popunjeni i potpisani formular Application for Schengen Visa
 • Taksa u tačnom dinarskom iznosu
 • Pasoš ili druga važeća putna isprava. Pasoš mora:
       - važiti minimum tri meseca nakon napuštanja oblasti Šengena
       - sadržati najmanje dve prazne stranice
       - biti izdata tokom poslednje decenije

Imajte na umu da kosovski državljani (nosioci kosovskog pasoša) za vizu mogu aplicirati isključivo u Ambasadi Švedske u Skoplju. 

*Savet Evropske unije usvojio je odluku o potpunoj suspenziji Sporazuma o viznim olakšicama između EU i Rusije. Shodno tome, opšte odredbe Viznog kodeksa biće primenjene i na ruske državljane. Najočiglednija posledica suspenzije je da od 12. septembra 2022. svi građani Rusije moraju da plate punu taksu za vizu i prilože sva potrebna dokumenta kao i ostali državljani trećih zemalja.

 • Fotografija veličine 30x40 mm, slikana spreda, ne starija od šest meseci
 • Pojedinačno putno i zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove akutne medicinske nege i transporta iz medicinskih razloga. Pročitajte više u rubrici Putno i zdravstveno osiguranje.
 • Dovoljno novca za boravak. Za Švedsku je potrebno 450 kruna (oko 40 eura) dnevno po osobi. Suma može biti niža ako ste smeštaj i hranu      platili unapred, ili ako ste smešteni kod prijatelja ili rodbine. Ako sami      finansirate smeštaj u Švedskoj, tj. ako nećete biti smešteni kod vaše      porodice/prijatelja, potrebna je potvrda o tome da imate dovoljno      finansijskih sredstava za boravak u Švedskoj, npr. izvod iz banke. Takođe je potrebno dostaviti i rezervaciju hotela u Švedskoj i povratne karte.      Ako će vaši domaćini u Švedskoj pokriti vaše troškove morate dokazati na odgovarajuć način da oni raspolažu datim sredstvima.
 • Dovoljno novca za povratak kući ili povratna karta
 • Zaposlenima:

- Potvrda o radnom odnosu

- Rešenje o godišnjem odmoru/plaćenom odsustvu/službenom putu, u zavisnosti od prirode vašeg putovanja

- Uverenje iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (u originalu)

 • Poljoprivrednicima:

- Potvrda o bavljenju poljoprivredom

- Poslednje poresko uverenje

 • Vlasnicima privatnih firmi:

- Fotokopija Rešenja o registraciji firme (original na uvid)

- Poslednja potvrda o plaćenim porezima iz Ministarstva finansija

- Fotokopija rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju ( PIB )

 • Penzionerima:

- Poslednji ček od penzije

 • Studentima:

- Uverenje o studiranju (ili kopija indeksa i indeks na uvid)

 • Učenicima:

- Potvrda o toku školovanja

- Odobrenje za odsustvovanje s nastave u slučaju putovanja u toku školske godine

 • Izdržavanim licima (deca, studenti, nezaposleni i sl):

- Potvrda o tome na koji način se izdržavaju u matičnoj zemlji kao i podaci o tome ko snosi troškove puta i boravka u Švedskoj, npr. prosek plate roditelja ili supružnika za poslednja tri meseca ili penzioni ček.

 • Dokumentacija vam je dodatno potrebna u zavisnosti od tipa posete, o čemu možete videti više u gornjem tekstu.

Ako imate ispod 18 ili putujete u pratnji dece, treba da sa sobom imate i dokumentaciju koja je opisana u rubrici koja se odnosi na maloletne osobe u odeljku Dodatna dokumentacija.

Dodatna dokumentacija

 

Dodatna dokumentacija potrebna je u zavisnosti od tipa vaše posete.

Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu. Ako želite da zadržite originalni primerak dokumenta, priložite fotokopiju koja ne mora biti overena, ali u tom slučaju original morate dati na uvid prilikom podnošenja zahteva. 

Poseta rodbini i prijateljima  

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u gornjem tekstu.

Dokumentacija u vezi sa vašom rodbinom ili prijateljima u Švedskoj

Treba da priložite i dokumentaciju u vezi sa vašom rodbinom ili prijateljima u Švedskoj.

Potrebno vam je:

 • Pozivno pismo  osobe koja želi da pozove rodbinu ili prijatelje, formular br. 241011. Formular za pozivno pismo treba dostaviti u originalu, sa potpisom vašeg srodnika ili prijatelja koji ga je prethodno popunio i poslao ga vama iz Švedske.
 • Ako će vaše troškove u Švedskoj pokrivati vaša rodbina ili prijatelji, treba priložiti i pismenu potvrdu o njihovim primanjima za poslednja 3 meseca.  

Poslovna putovanja  

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u gornjem tekstu.
 • Pozivno pismo u originalu od preduzeća ili organizacije u Švedskoj, u kojem se navode dužina i svrha putovanja, kao i strana koja snosi troškove vašeg putovanja i smeštaja
 • Ako u Švedsku putujete kao profesionalni vozač:

- Vozačka dozvola na uvid i fotokopija iste

- CEMT dozvola

- CMR

- Plan puta (Itinerary)  

Posete u domenu kulture i sporta  

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u gornjem tekstu.
 • U slučaju kulturne manifestacije:

- Poziv organizatora događaja u Švedskoj

- Potvrda iz vaše zemlje o angažmanu u kulturnom sektoru

 • U slučaju sportskog događaja:

- Poziv organizatora događaja u Švedskoj

- Uverenje sportskog nacionalnog saveza vaše zemlje koje dokazuje da ste aktivni sportista  

Turistička putovanja  

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u gornjem tekstu.
 • Detaljan plan puta
 • Kopija rezervacije hotela i avionske karte (međutim, ne preporučujemo vam da uplatite smeštaj i prevoz dok vam viza ne bude odobrena) 

Maloletne osobe  

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u gornjem tekstu.
 • Zahtev za vizu da treba da potpiše roditelj ili staratelj
 • Za decu mlađu od 18 godina koja putuju sa oba roditelja/staratelja:

- Detetov izvod iz knjige rođenih

 • Za decu mlađu od 18 godina koja putuju bez svojih      roditelja/staratelja ili samo sa jednim roditeljem/starateljem :

- Pismena saglasnost od oba roditelja/staratelja ili drugog roditelja/staratelja da dete može da putuje u Švedsku, overena u opštini. Ukoliko je jedan od roditelja preminuo potrebno je dostaviti i njegov izvod iz matične knjige umrlih.