Viktig information från ambassadens migrationsavdelning

17 mar 2022

Ambassadens migrationsavdelning fortsätter att arbeta som vanligt, vår reception är öppen måndag-fredag 09.00-11.00 och vi har utökat våra telefontider till måndag-fredag 14.00-15.00.

Du behöver inte boka tid för att lämna biometri, utan kan komma när som helst under migrationsavdelningens öppettider. I dagsläget kan du inte få ditt uppehållstillståndskort levererat till en annan svensk ambassad/generalkonsulat. Vi kan skicka ditt uppehållstillståndskort tillbaka till Migrationsverket där någon med fullmakt hämtar ut den åt dig. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det inte går att skicka exempelvis DHL-försändelser till Ryssland, och du behöver kortet för att få resa in i Sverige.

Har du beviljats uppehållstillstånd, kan ambassaden inte bevilja dig en visering för att du ska resa in i Sverige och där lämna biometri. 

Uppehållstillståndskort fortsätter att levereras till ambassaden i Moskva och vi ser i dagsläget ingen längre fördröjning. Leveranstiden är för närvarande cirka 3 veckor (efter Migrationsverkets beslut, om biometri redan lämnats). Skulle leveranstiderna ändras så kommer vi att publicera det på vår hemsida. Det är möjligt att lämna biometri i ditt ärende innan Migrationsverket har fattat ett beslut. Däremot kan vi i det här fallet inte säga vart uppehållstillståndskortet skickas om du får tillstånd.

Vi fortsätter att genomföra intervjuer i ärenden om uppehållstillstånd och det går även att boka tid för intervju. Ambassaden har från Migrationsverket inte fått några andra instruktioner. Skulle vi få annan information, så kommer vi att kontakta dig och även publicera det på vår hemsida. Du behöver därför inte boka av din tid eller ändra den.  Detta gäller även för personer bosatta i Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Det är fortfarande möjligt att ansöka om en Schengenvisering för att tillfälligt besöka Sverige. Du ansöker om visering genom något av VFS Globals ansökningscenter. Vi tar emot din ansökan på ambassaden endast i undantagsfall. Vi vill understryka att vi inte kan bevilja visering för att man ska lämna landet då en viseringssökande måste ha för avsikt att återvända till sitt hemland innan viseringen löper ut för att visering ska kunna beviljas. Ambassaden kan inte bevilja viseringar på humanitär grund.

För dig som ansöker om en företags-/affärsvisering, innehar diplomatpass eller ska avlägga ett officiellt besök till Sverige, har kraven ändrats. Du behöver betala en ansökningsavgift på 80 EUR samt inkomma med fler handlingar till stöd för din ansökan. Ambassaden/VFS Global kan lämna mer information om detta.
Affärsbesök - extra dokument

 

Viktiga länkar

Boka tid för intervju på ambassaden

Kontrollera status på ansökan om uppehållstillstånd

Boka tid hos VFS Global för att ansöka om visering

Kontaktuppgifter UNHCR Moskva

Europeiska rådets beslut om partiellt upphävande av viseringsförenklingsavtalet

Migrationsverkets information om uppehållstillstånd