Sverige & Ryssland Ryssland

Söka visum

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Stockholm view: Ola Ericson

Stockholm view Photo: Ola Ericson

För visumansökningar har Svenska ambassaden en överenskommelse med VFS Global. Vänd dig därför till VFS Global för att lämna din ansökan inklusive alla dokument som krävs. När beslutet är klart, hämtar du beslutet samt ditt pass hos VFS Global.

VFS Global tar ut en serviceavgift för sina tjänster och finns på 20 orter i Ryssland. Vänd dig till VFS Globals hemsida för adresser, öppettider och annan praktisk information.

 

Om du inte kan eller vill vända dig till VFS Global lämnar du istället in ansökningsdokumenten personligen på svenska ambassaden. Tidsbokning krävs. Det kommer endast att finnas ett begränsat antal tider varje dag och tidsbokning sker via viseringscentrumets frågetelefon +7 499 703-49-76 eller +7 499 704-35-02. Tidsbokning kan ej ske genom ambassadens ordinarie frågetelefon.

Följande kategorier av sökande SKA dock alltjämt vända sig direkt till ambassaden med sina ansökningar.

  • Sökande som ansöker om brådskande visum (24 h). Observera att den sökande måste inställa sig personligen vid ambassaden. Brådskande visum utfärdas om syftet med resan anses vara ytterst angeläget och grundar sig på starka skäl (t ex begravning). Om du ansöker om en affärsvisering med en inbjudan från ett svenskt företag och behöver skyndsam handläggning måste du även bifoga ett brev från det svenska företaget där det framgår att vistelsen brådskar.
  • Sökande från en officiell delegation från federal eller regional myndighet som skall avlägga besök av officiell karaktär i Sverige.
  • Sökande som ansöker om nationell visering (D-visering).

Som regel ska bosatta i Donbas-regionen ansöka om visering vid Sveriges ambassad i Kiev, oavsett vilken resehandling de har.

OBS! Innehavare av ukrainska biometriska pass behöver inte visering för inresa på Schengen-territoriet (eller för inresa till Bulgarien, Kroatien, Cypern och Rumänien).

Var vaksam mot andra agenter som säljer tjänster

Observera att ambassaden bara samarbetar med VFS Global. Ambassaden har inte någon koppling till andra agenter utanför ambassadens eller VFS Globals lokaler, som erbjuder assistans vid visumansökan mot betalning. Agenter kan inte påverka varken handläggningstid eller beslut.