Sverige & Ryssland Ryssland

Fullmakt

Om någon annan för din räkning ska ansöka om visering eller hämta ut ditt pass eller uppehållstillståndskort måste hen uppvisa en fullmakt och legitimera sig med pass. Fullmakten kan inte vara utställd på ett företag utan ska vara utställd på en person. 


Så här fyller du i fullmakten:

En fullmakt måste lämnas för varje enskild vuxen sökande.

Fullmakten ska fyllas i med latinska bokstäver, den ska vara lättläst.

Man kan fylla i fullmakten både handskriven och maskinskriven.

I fälten "Födelsedatum/Personnummer" för huvudmannen/behörig person räcker det med att ange födelsedatum. Ange bara ditt personnummer om du har ett sådant.

I fältet "Adress" ska du ange din fullständiga adress till registrerings- eller bostadsorten.

För minderåriga barn undertecknas fullmakten av en av föräldrarna. Fullmakten ska innehålla uppgifter om både barnet och den förälder som undertecknat fullmakten.

I fältet "Dossiernummer" anger du numret endast om det är känt för dig. Fältet är valfritt.

Handlingar kan inte lämnas ut om signaturen i fullmakten saknas eller inte överensstämmer med fullmaktsgivarens.