Sverige & Ryssland Ryssland

Fullmakt

Om någon annan för din räkning ska ansöka om visering eller hämta ut ditt pass eller uppehållstillståndskort måste hen uppvisa en fullmakt och legitimera sig med pass. Fullmakten kan inte vara utställd på ett företag utan ska vara utställd på en person.