Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Reykjavik, Island.

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Island och att främja Sveriges intressen. Det gör vi genom att ha en tät dialog med isländska företrädare, bland annat inom det nordiska och det europeiska samarbetet samt genom information och samverkan med kultursektorn, företag och andra myndigheter och organisationer.

Inom det konsulära området hjälper vi svenska medborgare som bor i eller besöker Island. 

Samråd i internationella frågor sker ofta, vanligen i nordisk(-baltisk) kontext. Samsyn finns i många sakfrågor som humanitära/mänskliga rättigheter, fredlig konfliktlösning och jämställdhetsfrågor.

Sveriges ambassad upprättades år 1944 och föregicks av en period med officiell representation på lägre nivåer. Det finns två svenska honorärkonsulat: Akureyri och Seyðisfjörður. Svensk-isländsk handelskammare finns i Reykjavik. Business Sweden kontoret i Köpenhamn har det primära ansvaret för exportinformation/-främjande avseende Island.

Det är vår förhoppning att du alltid ska känna dig väl bemött i dina kontakter med oss.

Senast uppdaterad 08 dec 2021, 10.34