Praktiktjänstgöring på ambassaden

Ambassaden erbjuder vanligen en praktikplats under vår- och hösttermin, men inte sommarpraktik.

För att göra praktik hos oss ska du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Praktiken ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. 

Praktiken omfattar normalt en termin på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Du ombesörjer själv ditt boende. Praktik ska inte genomföras under sommarmånaderna.

Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad under hela praktikperioden. Ett stort antal universitet/högskolor har tecknat samlingsförsäkringen Student UT. Du måste kunna visa att du har giltig försäkring för att kunna praktisera inom utrikesförvaltningen.

Att praktisera inom utrikesförvaltningen ställer särskilda krav på säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll sker till exempel genom intervjuer, referenstagningar, granskning av betyg och CV. Krav på svenskt medborgarskap gäller när registerkontroll är en förutsättning för praktikplatsen.

Om du är intresserad av att göra praktik i utrikesförvaltningen, se aktuella annonser på sidan Lediga praktikplatser. Annonsering sker ofta i mars/april för höstens platser och i september/oktober för vårens. Teckna gärna en e-postprenumeration så att du inte missar annonser.

Senast uppdaterad 04 jan 2018, 15.38